Diễn đàn Dữ liệu thế giới của liên hợp quốc năm 2018

Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc năm 2018 dự kiến được tổ chức bởi Cơ quan Thống kê và Cạnh tranh Liên bang, tại Dubai, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018. Diễn đàn được tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Thống kê, Vụ Liên hợp quốc về Vấn đề Kinh tế và Xã hội, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc và Nhóm cấp cao về hợp tác, phối hợp và xây dựng năng lực thống kê cho Chương trình phát triển bền vững 2030.

Diễn đàn sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các chuyên gia về dữ liệu và thống kê từ khắp nơi trên thế giới để:

  • Tham gia cùng nhau trong các sự kiện độc đáo với Chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng khoa học và học thuật.
  • Khám phá các sáng kiến mới áp dụng dữ liệu và thống kê vào việc đo lường sự tiến bộ toàn cầu và thông báo các quyết định chính sách dựa trên Chương trình phát triển bền vững 2030.
  • Đóng góp các ý kiến cho các cuộc thảo luận quan trọng, các thử nghiệm dữ liệu và các nền tảng tương tác nhằm cải thiện việc sử dụng dữ liệu cho mục tiêu phát triển bền vững.
  • Khởi động các sáng kiến và giải pháp mới để cung cấp dữ liệu tốt hơn cho tất cả mọi người.

 

Hạn chót đăng ký là ngày 15 tháng 08 năm 2018.

Chi tiết xem tại trang web: https://undataforum.org/.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://undataforum.org/