Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc năm 2024

Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc năm 2024 (UNWDF 2024) dự kiến được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 tại Medellín, Colombia.

Mục đích của diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc là thúc đẩy đổi mới dữ liệu, nuôi dưỡng quan hệ đối tác, huy động hỗ trợ chính trị và tài chính cấp cao cho dữ liệu và xây dựng lộ trình tạo ra dữ liệu tốt hơn để phát triển bền vững. Kể từ diễn đàn đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2017, số lượng người tham gia của diễn đàn đã tăng từ 2.000 người lên hơn 20.000. UNWDF 2024 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo dữ liệu từ nhiều bên liên quan khác nhau như chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, các nhà tài trợ và các tổ chức từ thiện, các cơ quan quốc tế và khu vực, cộng đồng không gian địa lý, giới truyền thông, giới học thuật (bao gồm cả sinh viên) và các cơ quan chuyên môn; để trao đổi ý tưởng, giới thiệu các đổi mới, xác định giải pháp, thảo luận về chiến lược trong tương lai và cung cấp cơ hội học hỏi lẫn nhau về nhiều chủ đề khác nhau được tổ chức trên bốn lĩnh vực chuyên đề của diễn đàn.

Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên Hợp Quốc vào năm 2024 sẽ thúc đẩy bốn lĩnh vực chủ đề chính nhằm cung cấp cơ cấu tổ chức cơ bản cho chương trình, gồm:

  1. Đổi mới để có dữ liệu tốt hơn và toàn diện hơn
  2. Tối đa hóa việc sử dụng và giá trị của dữ liệu để đưa ra quyết định tốt hơn
  3. Xây dựng niềm tin, sự bảo vệ và đạo đức trong dữ liệu
  4. Quan hệ đối tác hiệu quả để có dữ liệu tốt hơn và hệ sinh thái dữ liệu công bằng hơn

Các lĩnh vực chủ đề riêng lẻ bao gồm các vấn đề quan trọng và hành động cấp bách được cộng đồng thống kê và dữ liệu toàn cầu đưa ra như một lời kêu gọi các đề xuất chương trình với các giải pháp thực tế và kinh nghiệm thực tiễn về những vấn đề này. Những đóng góp người tham dự giúp đảm bảo rằng các thành viên của cộng đồng dữ liệu và thống kê một lần nữa cùng nhau tham gia Diễn đàn với quyết tâm kiên quyết thực hiện phần việc của mình trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết xem tại: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/#

Kim Oanh (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/#