Diễn đàn Dữ liệu Thế giới lần thứ 4 của Liên hợp quốc

Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc (UNWDF) lần thứ tư sẽ được Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Mục đích của UNWDF là tăng cường hợp tác về dữ liệu để phát triển bền vững giữa các nhóm chuyên môn khác nhau trong Chính phủ, học viện và các cơ quan chuyên môn, cộng đồng địa không gian, các cơ quan quốc tế, các tổ chức tài trợ và từ thiện, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông.

UNWDF 2023 dự kiến được tổ chức với hơn 100 sự kiện, được diễn ra trong 3 ngày, bao gồm 6 phiên họp toàn thể cấp cao, hơn 70 phiên song song và hơn 30 phòng thí nghiệm học tập trực tiếp, trình diễn thực hành, triển lãm, v.v. Vào ngày 27 tháng 4, Diễn đàn sẽ có phiên bế mạc, nơi các đại diện cấp cao của các cơ quan và các tổ chức quốc tế sẽ thảo luận về việc khởi động lại Kế hoạch hành động toàn cầu Cape Town (CTGAP)  để có dữ liệu phát triển bền vững và hơn thế nữa.

Một Ủy ban Chương trình, bao gồm các chuyên gia và các nhà lãnh đạo từ các nhóm chuyên môn khác nhau, hướng dẫn việc lựa chọn và thiết kế chương trình
của Diễn đàn trên bốn lĩnh vực chủ đề. Phòng Thống kê của Vụ Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc hỗ trợ tổ chức Diễn đàn với vai trò là Ban Thư ký của Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc và Nhóm Cấp cao về Đối tác, Điều phối và Nâng cao Năng lực Thống kê cho Chương trình nghị sự 2030 vì Phát triển bền vững, đơn vị giám sát việc tổ chức Diễn đàn.

Thông tin chi tiết xem tại: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/

Ngọc Mai (dịch)

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/