Diễn đàn khu vực của UNECE năm 2021 nhấn mạnh SDG như một la bàn để phục hồi tốt hơn

Làm thế nào để các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) có thể hướng dẫn chúng ta phục hồi tốt hơn? Tại Diễn đàn khu vực năm 2021, hơn 1.400 bên liên quan chính đã kết nối hầu như trong suốt 7 ngày hành động vì các Mục tiêu phát triển bền vững. Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 3 năm 2021, những người thay đổi từ tất cả các khu vực của UNECE đã tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến để tiến tới Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững trong thời kỳ khủng hoảng. Không gian tương tác rộng rãi: 12 phiên trao đổi thảo luận (10-16 tháng 3), 3 phiên họp toàn thể (17-18 tháng 3) và hơn 25 sự kiện bên lề và các cuộc họp trước tạo cơ hội giao lưu với các ý tưởng của các nhà lãnh đạo từ khắp khu vực và các ngành, lĩnh vực khác nhau.

Một khoảnh khắc quan trọng để phục hồi tốt hơn

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed đề cập đến nhu cầu tận dụng các gói kích thích COVID-19 để “hành động cùng với tham vọng và quy mô nhằm đạt được các mục tiêu SDG và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu”. Bà đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với tất cả những người tham gia rằng “chúng ta có thể biến điều này thành một thời điểm quan trọng để cùng nhau phục hồi tốt hơn”.

Diễn đàn Khu vực năm nay do Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác của Bồ Đào Nha, Francisco André, và Cố vấn nhà nước cho Thủ tướng Romania, László Borbély đồng chủ trì.

Ông André nhấn mạnh rằng “cuộc khủng hoảng không nên là cái cớ để làm gián đoạn các chính sách mà là cơ hội để khẳng định lại các cam kết của chúng tôi bao gồm cả việc thực hiện các mục tiêu SDG.” Đưa ra một ví dụ về chính sách từ đất nước của mình, ông nói thêm: “Bồ Đào Nha đã quyết định mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế quốc gia cho tất cả người di cư và người tị nạn bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào”. Ông Borbély tuyên bố rằng “câu trả lời tốt nhất cho cuộc khủng hoảng đại dịch là phát triển bền vững. Đoàn kết và kiên cường là con đường duy nhất để tiến lên phía trước. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hợp tác tốt hơn và tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác đa phương trong khu vực UNECE”.

Cần cản thiện thêm để đạt được các mục tiêu SDG

Tóm tắt kết quả của Báo cáo Tiến độ SDG hàng năm, Thư ký điều hành UNECE Olga Algayerova nhấn mạnh: “Trên cơ sở các xu hướng trước đây, khu vực sẽ chỉ đạt được 23 mục tiêu vào năm 2030. Tiến độ trong 57 mục tiêu cần được đẩy nhanh. Đối với 80 mục tiêu, gần một nửa tổng số, không có đủ dữ liệu quốc gia để theo dõi sự thay đổi theo thời gian. Do đó, cần có nhiều tiến bộ không chỉ để đáp ứng các mục tiêu mà còn để cải thiện tính sẵn có của dữ liệu, kể cả ở các quốc gia có hệ thống thống kê phát triển tốt ”.

Diễn giả chính Hans Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Châu Âu, đã giới thiệu tổng quan về tình hình hiện tại của đại dịch trong khu vực và nhấn mạnh rằng “Bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực vẫn chưa nhận được một liều vắc xin nào”. Ông nói thêm: “Các cam kết về công bằng và đoàn kết đang được đặt ra.”

Liên kết chặt chẽ với Diễn đàn chính trị cấp cao (HLPF)

Liên kết chặt chẽ với các vấn đề được giải quyết tại Diễn đàn Chính trị cấp cao (HLPF) năm 2021, các bàn tròn trao đổi thảo luận ảo được nhóm xoay quanh ba chủ đề (Con người, Sự thịnh vượng, Hành tinh) và tập trung vào chín mục tiêu SDG đang được xem xét tại HLPF 2021. Trong các cuộc đối thoại định hướng giải pháp này, một loạt các chủ đề đã được khám phá, bao gồm: làm thế nào chúng ta có thể mở rộng quy mô hành động khẩn cấp về khí hậu trong thời kỳ khủng hoảng? Những chính sách nào đã được chứng minh là hiệu quả để tăng cường sức khỏe và bảo vệ xã hội, đồng thời tồn tại cùng với vi rút? Các đại diện quốc gia và các bên liên quan khác đã chia sẻ các hành động chính sách từ kinh nghiệm quốc gia của họ, các giải pháp được đề xuất và thảo luận về cách các thực hành tốt nhất có thể được các đồng nghiệp áp dụng.

Kết quả của các bàn tròn học tập đồng đẳng đã được báo cáo lại trong phiên họp toàn thể (17-18 tháng 3). Trong các phiên họp toàn thể của Diễn đàn, đại diện các quốc gia cũng thảo luận về cách các quốc gia tự đánh giá (VNRs) và khu vực tự đánh giá (VLR) có thể đóng vai trò là động lực thực hiện mục tiêu SDG. Chương trình nghị sự 2030 khuyến khích các quốc gia thành viên đánh giá kinh nghiệm quốc gia của họ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm cả những thành công, thách thức và bài học kinh nghiệm. Vào cuối năm 2021, 55 trong số 56 quốc gia thành viên UNECE sẽ thực hiện ít nhất một cuộc tự đánh giá, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với Chương trình nghị sự 2030.

Một số cuộc họp trước đó đã chuyển hướng và điều phối các đầu vào của xã hội dân sự, khu vực tư nhân, các nghị sĩ và chính quyền địa phương cho Diễn đàn khu vực. Hơn 20 sự kiện bên lề cung cấp thêm không gian cho các cuộc thảo luận tương tác về những thách thức hiện tại.

Số lượng người tham gia và phiên họp chưa từng có

Phiên họp diễn ra lần thứ 5, số lượng người tham gia và phiên họp nhiều chưa từng có. Việc chuẩn bị Diễn đàn đã huy động hệ thống Liên hợp quốc khu vực và thể hiện sự hợp tác khu vực thành công giữa nhiều cơ quan của Liên hợp quốc. Bản tóm tắt của Đồng Chủ tịch về Diễn đàn khu vực sẽ cung cấp thông tin đầu vào chính thức của khu vực cho Diễn đàn Chính trị cấp cao (HLPF).

Tìm hiểu thêm về Diễn đàn khu vực 2021: https://regionalforum.unece.org/

BBT (dịch)

Nguồn: https://unece.org/general-unece/press/uneces-regional-forum-2021-highlights-sdgs-compass-recover-better