Diễn đàn OECD thế giới lần thứ tư về Đo lường sự thịnh vượng để phát triển và hoạch định chính sách

Hơn một thập kỷ qua, OECD đã đóng vai trò chính trong phản ánh quốc tế về đo lường sự thịnh vượng và tiến bộ, chủ yếu thông qua ba diễn đàn thế giới được tổ chức tại Palermo, Ý vào năm 2004, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ  năm 2007 và Busan, Hàn Quốc vào năm 2009. Những sự kiện này đã giúp phát triển, chia sẻ mục đích  và định hướng phát triển chung trong số các tổ chức hoạt động để phát triển các số liệu thống kê liên quan đến sự thịnh vượng và tiến bộ.

Ngày 16-19/10/ 2012, OECD sẽ phối hợp với Chính phủ Ấn Độ tổ chức Diễn đàn Thế giới OECD lần thứ tư về Thống kê, Tri ​​thức và Chính sách với chủ đề “Đo lường sự thịnh vượng để phát triển và hoạch định chính sách”. Xây dựng dựa trên Sáng kiến vì một ​​cuộc sống tốt đẹp hơn, các mục tiêu chính của Diễn đàn là để thảo luận sâu về các khía cạnh khác nhau làm cho cuộc sống  ngày nay và trong tương lai tốt đẹp hơn ở các nước khác nhau trên thế giới, và để thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các số đo mới về sự thịnh vượng đối với hiệu quả và hoạch định chính sách có trách nhiệm. Do đó, kết quả dự kiến quan trọng ​​của Diễn đàn là để đóng góp cho chương trình phát triển sau 2015.

Chương trình Diễn đàn được thiết kế để phản ánh các kết luận của bốn hội nghị khu vực về đo lường sự thịnh vượng và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội của OECD đã tổ chức với sự hợp tác của Trung tâm Phát triển OECD, PARIS21 và các nhà tổ chức khu vực. Những sự kiện này đã tổ chức ở Mỹ Latin (tổ chức tại Mexico City), ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (tổ chức tại Tokyo), ở châu Phi (tổ chức tại Thủ đô Rabat) và châu Âu (tổ chức tại Paris) và  diễn ra trong tháng 5/ 2011, tháng 12/2011, tháng 4/2012 và tháng 6/2012 tương ứng.

Diễn đàn trong bốn ngày sẽ tập hợp khoảng 1.000 người tham gia từ tất cả các nơi trên thế giới, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách cũng như các đại diện từ các tổ chức quốc tế, cơ quan thống kê quốc gia, các tổ chức chính phủ, các học viện và các tổ chức xã hội dân sự. Các hình thức hoạt động của Diễn đàn sẽ là sự kết hợp các bài phát biểu quan trọng; hội nghị bàn tròn; và các phiên họp theo chủ đề về điều kiện tài liệu; chất lượng sống, giới tính, dân tộc thiểu số, quan điểm sống, và tính bền vững. Mỗi phiên họp chủ đề liên quan sẽ được tổ chức đồng thời trong đó có các diễn giả đến từ các chân trời khác nhau.

Thông tin thêm về diễn đàn có thể hiên lạc với Nhóm phối hợp newdelhi2012@oecd.org

Để vào wesite của Diễn đàn, truy cập : www.oecdindia.in

NTH

http://www.oecd.org/site/worldforumindia/