Diễn đàn quốc tế về thống kê di cư (IFMS)

Di cư là vấn đề quan trọng hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình Nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030; thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM);  thỏa thuận toàn cầu về tình trạng tỵ nạn (GCR) đều ghi nhận tầm quan trọng, mức độ tin cậy của số liệu thống kê di cư đối với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở dữ liệu về di cư vẫn đang trong tình trạng khan hiếm. Các dữ liệu đã có vẫn chưa đủ để phân tích, sử dụng hoặc chia sẻ.

Diễn đàn quốc tế về thống kê di cư (IFMS) là một nền tảng toàn cầu độc đáo, với mục tiêu nhằm cải thiện dữ liệu thống kê di cư trong tất cả các khía cạnh. Diễn đàn được tổ chức bởi cơ quan quốc tế về di cư (IOM), tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (UN DESA). Đây là cơ hội để các cơ quan thống kê quốc gia, các tổ chức quốc tế, các khu vực tư nhân cùng ngồi lại và thảo luận về vấn đề thống kê di cư.

Diễn đàn IFMS lần thứ nhất đã diễn ra tại Paris, Pháp trong 2 ngày 15 và 16 tháng 1 năm 2018, gồm 249 diễn giả và trên 350 đại biểu tham dự đến từ 90 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian tới, diễn đàn IFMS lần thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức tại Cairo, Ai Cập từ ngày 20-21 tháng 1 năm 2020.

Mục đích của IFMS 2020 nhằm quy tụ các chuyên gia toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực như thống kê, kinh tế xã hội, địa lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để đưa ra các giải pháp giúp cải tiến hoạt động thu thập và phân tích dữ liệu về di cư trên khắp thế giới.

Cụ thể, diễn đàn mong muốn tìm ra cách thức cải tiến việc đo lường di cư và sản xuất dữ liệu thống kê dân số một cách kịp thời. Tại IFMS 2020, các đại biểu tham dự sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các sáng kiến dữ liệu mới, đưa ra các ví dụ đã thực hiện thành công trong lĩnh vực di cư. Diễn đàn cũng sẽ là cơ hội cho các nhà làm luật có thể kết nối trực tiếp với các chuyên gia về dữ liệu di cư  giúp họ đánh giá các chính sách và tư vấn để đưa ra quyết định tối ưu.

Các chủ đề chính của diễn đàn sẽ bao gồm:

1. Tăng cường dữ liệu cho việc xây dựng chính sách: Đảm bảo truyền thông dữ liệu hiệu quả và kiểm tra các lỗ hổng trong thống kê di cư để xác định những công việc cần thiết liên quan đến xây dựng chính sách;

2. Thu thập và đổi mới dữ liệu: Các bài học và cách tiếp cận mới đối với việc thu thập dữ liệu di cư, bao gồm tổng điều tra năm 2020, nguồn dữ liệu hành chính, và các giải pháp dựa trên công nghệ tiềm năng bao gồm các loại dữ liệu lớn như dữ liệu di động, dữ liệu vệ tinh;

3. Hợp tác và quản trị dữ liệu: Tìm hiểu cách thức để tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan và trao đổi, chia sẻ dữ liệu;

4. Phát triển năng lực và tài chính: Xác định các chiến lược để nâng cao hiểu biết về dữ liệu cũng như năng lực thể chế để thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu;

5. Đo lường tiến độ thực hiện các mục tiêu SDGs và các cam kết toàn cầu khác: Thách thức về mặt dữ liệu, sáng kiến ​​và phương pháp tiếp cận dựa trên chỉ số để giám sát;

6. Cải thiện tính sẵn có của dữ liệu về lượng người di cư trong các tình huống nhạy cảm: Phân chia số liệu thống kê theo tình trạng di cư, tuổi tác và giới tính, phân tích  thách thức, cơ hội và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất.

Minh Ánh (Tổng hợp)

Nguồn: https://gmdac.iom.int/iom-oecd-undesa-organise-second-international-forum-migration-statistics