Điều chỉnh đối với chuẩn nghèo toàn cầu

Kể từ khi đưa ra mức chuẩn nghèo quốc tế ở mức khoảng 1 USD/ngày, trong Báo cáo phát triển thế giới năm 1990 , Ngân hàng thế giới đã sử dụng sức mua tương đương (PPP) – tỷ giá hối đoái tính đến chênh lệch giá tương đối giữa các quốc gia – để tính chuẩn nghèo quốc tế và ước tính đói nghèo toàn cầu. Chuẩn nghèo quốc tế được coi là chuẩn nghèo quốc gia điển hình ở các nước nghèo nhất thế giới. PPP được sử dụng để chuyển đổi chuẩn nghèo quốc gia, giá trị thu nhập và tiêu dùng của các hộ gia đình – xương sống của việc đo lường nghèo đói toàn cầu – thành đồng tiền chung giữa các quốc gia.

Chuẩn nghèo quốc tế tăng theo thời gian chủ yếu do giá cả có xu hướng tăng. Khi các hình thức PPP mới được công bố, Ngân hàng Thế giới đã sửa đổi chuẩn nghèo quốc tế từ      1 USD/ngày theo PPP năm 1985 thành 1,08 USD với PPP năm 1993, thành 1,25 USD với PPP năm 2005 và lên mức 1,90 USD với PPP 2011 được sử dụng ngày nay.

Bây giờ chúng tôi sắp điều chỉnh nó một lần nữa.

Vào mùa thu năm 2022, Ngân hàng Thế giới sẽ chuyển sang sử dụng PPP năm 2017 cho số lượng nghèo đói toàn cầu của mình. Điều này theo sau việc phát hành năm 2020 của một bộ PPP mới dựa trên giá thu thập vào năm 2017 bởi Chương trình so sánh quốc tế (ICP). Do đó, chuẩn nghèo quốc tế sẽ là 2,15 USD. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người sống với số tiền ít hơn số tiền này mỗi ngày sẽ được coi là nghèo cùng cực. 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giá trị thực của chuẩn nghèo quốc tế hầu như không thay đổi – hiện nay nó được thể hiện theo các mức giá khác nhau. 

Duy trì giá trị thực của chuẩn nghèo quốc tế là rất quan trọng để giữ cố định mục tiêu đầu tiên của phát triển bền vững (SDGs) và mục tiêu đầu tiên trong số các mục tiêu của Ngân hàng Thế giới – cả hai đều liên quan đến tỷ lệ dân số thế giới sống dưới mức chuẩn nghèo quốc tế.

Do những thay đổi đáng kể đối với tình trạng nghèo đói trong quá khứ khi các vòng PPP mới được ban hành, Ủy ban về nghèo đói toàn cầu do Ngài Anthony Atkinson đứng đầu đã khuyến cáo Ngân hàng Thế giới không nên cập nhật chuẩn nghèo quốc tế bằng chuẩn PPP mới cho đến năm 2030 – năm mục tiêu của SDGs và mục tiêu giảm nghèo của chính Ngân hàng Thế giới. Trong phản hồi của mình với Ủy ban vào thời điểm đó, Ngân hàng Thế giới cho biết họ sẽ “có kế hoạch thực hiện theo khuyến nghị này nhưng vẫn để ngỏ khả năng các vòng ICP trong tương lai có thể được sử dụng lại để thông báo cho việc xây dựng chuẩn nghèo quốc tế, thậm chí trước năm 2030, nếu và chỉ khi chúng tôi hài lòng rằng các phương pháp ICP về cơ bản đã ổn định trong ít nhất hai vòng ICP.”

Tiêu chí ổn định đã được đáp ứng chưa? Nếu sự ổn định được xem xét ở cấp độ toàn cầu hoặc khu vực, thì tiêu chí này đã được đáp ứng (xem bài báo này để biết phân tích kỹ thuật và cũng như để biết số nghèo năm 2017 sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các chuẩn nghèo mới). Đây cũng là một trong những lý do tại sao ở cấp độ toàn cầu, tình trạng nghèo cùng cực sẽ vẫn tương đối không bị ảnh hưởng khi chuyển sang cách tính PPP năm 2017.

Tuy nhiên, đã có một số thay đổi đáng kể đối với PPP ở cấp quốc gia, như trường hợp của mỗi lần sửa đổi PPP. Đối với một số quốc gia, việc chuyển đổi từ PPP 2011 sang PPP 2017 sẽ gây ra những thay đổi lớn đối với tỷ lệ nghèo cùng cực được đo lường do những điều chỉnh trong sức mua ước tính của họ. Một số thay đổi ở cấp quốc gia cũng phản ánh sự cải thiện về chất lượng của các PPP. Ví dụ, ở một số quốc gia, PPP năm 2017 dựa trên dữ liệu giá từ nhiều mặt hàng hơn so với vòng PPP năm 2011. Ở các quốc gia khác, dữ liệu giá được thu thập lần đầu tiên vào năm 2017, có nghĩa là các quốc gia này không còn cần phải dựa vào các PPP theo quy định bằng cách sử dụng mô hình hồi quy. Quyết định sử dụng dữ liệu PPP 2017 gần đây hơn phù hợp với thông lệ sử dụng dữ liệu mới hơn và chất lượng cao hơn khi có sẵn.

Ngoài chuẩn nghèo quốc tế 1,90 USD hiện tại, Ngân hàng Thế giới theo dõi hai chuẩn nghèo khác phản ánh chuẩn nghèo quốc gia điển hình ở các nước có thu nhập trung bình thấp 3,20 USD/ ngày và các nước có thu nhập trung bình trên 5,50 USD. Các dòng này cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên, lên 3,65 USD và 6,85 USD.

Theo các khuyến nghị của Ủy ban về nghèo đói toàn cầu, Ngân hàng Thế giới cũng đang sử dụng hai thước đo nghèo bổ sung: chuẩn nghèo xã hội, xác định cách thức định nghĩa về nghèo đói khi các quốc gia ngày càng giàu lên, và thước đo nghèo đa chiều, đo lường những thiếu thốn vượt ra ngoài tiền tệ. nghèo nàn. Theo kết quả của PPP năm 2017, chuẩn nghèo xã hội của Ngân hàng cũng sẽ được cập nhật. Phương pháp đo lường nghèo đa chiều bao gồm chuẩn nghèo quốc tế là ngưỡng giới hạn trong phương diện tiền tệ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng PPP của năm 2011 cho nghèo trên toàn cầu cho đến mùa thu năm 2022. Bắt đầu từ đó, tỷ lệ dựa trên PPP 2017 sẽ là con số tiêu đề khi chúng tôi phát hành báo cáo nghèo đói và thịnh vượng chung tiếp theo. Chúng tôi vẫn sẽ đưa ra các ước tính dựa trên PPP 2011 có sẵn thông qua nền tảng nghèo đói và bất bình đẳng. Điều này sẽ cho phép người dùng so sánh các số dòng tiêu đề với các PPP thay thế.

Thu Hương (dịch)

Nguồn: https://blogs.worldbank.org/voices/adjustment-global-poverty-lines