Điều chỉnh hay không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là vấn đề đang được nhiều chuyên gia kinh tế bày tỏ ý kiến. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Điều chỉnh hay không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là vấn đề đang được nhiều chuyên gia kinh tế bày tỏ ý kiến. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-nhom-dong-luc-de-dat-muc-tieu-tang-truong-d122055.html)

Trả lời:

(TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% như Quốc hội đã đặt ra, theo kịch bản đã được xây dựng trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thì trong quý I, GDP phải tăng 6,52%, song trên thực tế, GDP chỉ tăng 3,82%.

Với diễn biến của Covid-19 trên thế giới, mặc dù về cơ bản, Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh đã dần trở lại bình thường, nhưng quý II năm nay rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,65% và 6 tháng đạt 6,59% như kịch bản ban đầu. Vì vậy, có thể khẳng định, năm nay không thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8%.

Tuy nhiên, có nên điều chỉnh mục tiêu này không? Theo tôi, cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 tới đây, vì điều chỉnh GDP, thì sẽ phải điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác.