Điều tra doanh nghiệp năm 2022 có nét gì mới

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền (Thực hiện) TTXVN/Vietnam+) Vậy, điều tra doanh nghiệp năm 2022 có nét gì mới, thưa Phó Tổng cục trưởng? (Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cuoc-dieu-tra-doanh-nghiep-nam-2022-co-nhung-diem-gi-moi/783877.vnp)

Trả lời:

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Để nâng cao chất lượng thông tin điều tra, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin và nâng cao hiệu quả chi phí của cuộc điều tra, điều tra doanh nghiệp năm 2022 có những điểm mới như: cải tiến về nội dung và cách tiếp cận thu thập thông tin điều tra.

Song song với việc thu thập thông tin hằng năm phục vụ đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để so sánh theo thời gian, điều tra doanh nghiệp năm 2022 thu thập bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia, kinh tế số, thương mại điện tử, sản xuất sản phẩm số. Các thông tin này giúp bổ sung nguồn thông tin còn thiếu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Cụ thể, điều tra doanh nghiệp năm 2022 bổ sung các câu hỏi phản ánh về tình hình bán hàng qua thương mại điện tử qua website, ứng dụng trên điện thoại, sàn giao dịch điện tử, mạng xã hội… Điều tra bổ sung thông tin thu thập về hoạt động sản xuất các sản phẩm ở định dạng kỹ thuật số; thông tin về tài sản cố định của doanh nghiệp và một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp hoạt động vì mục đích giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng nhằm phục vụ biên soạn các chỉ tiêu kinh tế phân tổ theo khu vực thể chế.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là tập hợp thông tin về sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp tương tự như Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thay cho việc tiếp cận theo ngành kinh tế như đã thực hiện từ năm 2020 trở về trước. Việc thu thập thông tin liên quan đến sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp để xác định ngành sản phẩm và ngành kinh tế sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ trả lời hơn, sát với thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặc dù với một số cải tiến trong điều tra doanh nghiệp năm 2022 như đã nêu trên nhưng kết quả của cuộc điều tra này không tổng hợp chỉ tiêu đến cấp huyện. Do vậy, quy trình thu thập thông tin không thực hiện đối với địa điểm sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp mà chỉ tiến hành thu thập thông tin đến các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp.