Đoàn cán bộ cấp cao của Tổng cục Thống kê làm việc tại Hàn Quốc

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TCTK ngày 15/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc cử công chức đi công tác nước ngoài tham dự cuộc họp song phương lần thứ 20 giữa Tổng cục Thống kê và Cơ quan thống kê Hàn Quốc, ngày 23/10/2016 Đoàn cán bộ cấp cao của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm dẫn đầu đã hội đàm với Cơ quan Thống kê Hàn Quốc do Ngài Jung Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn[1].

Hai bên đã nhất trí đánh giá hợp tác song phương giữa 2 cơ quan trong 20 năm qua rất hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho thống kê Việt Nam và sẽ là nền tảng tốt cho hợp tác tiếp theo. Hai bên tập trung thảo luận sâu về 08 chủ đề: (1) Tổng quan về hệ thống thống kê quốc gia; (2) Quan hệ công chúng; (3) Sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê; (4) Sử dụng nguồn dữ liệu lớn cho sản xuất số liệu thống kê nhà nước; (5) Quản lý chất lượng thống kê; (6) Quản lý tài chính cho các hoạt động thống kê; (7) Thảo luận hợp tác song phương năm 2017; (8) Chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về Tổng điều tra dân số lần thứ 16 tại Việt Nam vào năm 2017.

Một số hình ảnh hội đàm giữa 2 bên

Đoàn Dũng


[1] Ngài Tổng cục trưởng đang dự họp Quốc hội tại Seoul để thảo luận ngân sách năm 2017 cho các hoạt động thống kê, nên không tham dự đàm phán