Đoàn cán bô của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê

Trong khuôn khổ xây dựng Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và quản lý của Hệ thống đào tạo thống kê Việt Nam”, sáng ngày 18-12-2012, đoàn cán bộ của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) đã tới thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK).
Tham gia chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn cán bộ của KOSTAT gồm có ông Kim Jong-Ho, Phó phòng Kế hoạch Đào tạo, Viện Đào tạo Thống kê, KOSTAT, trưởng đoàn; bà Kyungsoon Choi, Phó phòng Hợp tác Quốc tế, KOSTAT và ông Choi Jun-Yeong, Trợ lý Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, KOSTAT. Mục đích của chuyến thăm là nhằm khảo sát và thảo luận về vấn đề cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho một phòng học chuẩn, phục vụ cho công tác Đào tạo của Viện KHTK

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó viện trưởng Viện KHTK, thay mặt Viện trưởng, chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn, đại diện Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế tham dự. Ngoài thời gian làm việc chính thức tại văn phòng Viện, đoàn công tác của KOSTAT đã tới thăm Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước – Chương trình Chuyên viên chính do Viện KHTK phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê tổ chức và quản lý. Đoàn công tác cũng đến khảo sát Trụ sở mới của Viện KHTK tại Hà Đông đang được hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng.

Kết thúc chuyến thăm, Đoàn cán bộ của KOSTAT đã bày tỏ thiện chí về việc hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo Thống kê, đồng thời mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa Viện KHTK và KOSTAT sẽ ngày càng khăng khít và tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đậu Trang