Đoàn cán bộ của Tổng cục Thống kê sang thăm và làm việc tại cơ quan Thống kê Thụy Điển

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Trưởng TCTK, đoàn công tác của Tổng cục, gồm 6 thành viên: Ô. Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục Trưởng TCTK (Trưởng đoàn); ô. Nguyễn Văn Đoàn, Viên trưởng Viện KHTK; ô. Lê Mạnh Hồng, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nam; ô. Đỗ Đức Hạnh, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; ô. Nguyễn Trí Duy, Phó vụ trưởng, Vụ TCCB; ô. Mai Tùng Long, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục đã sang thăm và làm việc tại Cơ quan Thống kê Thụy Điển (SCB) từ ngày 02-13/5/2012. 07 chủ đề sẽ được trao đổi với SCB: i) Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; ii) Thống kê môi trường; iii) Hệ thống ghi chép thời gian làm việc; iv) Quản trị trang Web; v) Giám sát bên ngoài; vi) Hệ thống siêu dữ liệu; vii) Kế hoạch hợp tác tiếp theo giữa SCB và GSO.

Chủ đề về Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, SCB đã xây dựng trang thông tin diện rộng (Intranet) để điều hành tác nghiệp hầu hết các hoạt động của SCB, từ việc đăng ký phòng họp, đặt vé máy bay của các nhân viên đến việc chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Tổng cục trưởng. Hiện trang web nay có qui mô trên 13000 trang thông tin điện tử.

Chủ đề về ghi chép thời gian làm việc (Time Reporting System), SCB đã xây dựng được Hệ thống ghi chép thời gian làm việc của tất cả cán bộ, công chức thuộc SCB. Từng công chức tự giác ghi chép thời gian làm việc của mình theo từng công việc/sản phẩm cụ thể vào chương trình phần mềm quản lý thống nhất toàn hệ thống. Định kỳ (hàng tuần, tháng, năm) chương trình kết xuất ra các biểu thống kê số giờ làm việc phân theo từng cá nhân, đơn vị và toàn bộ SCB, chi tiết theo từng loại công việc, sản phẩm. Trên cơ sở dữ liệu ghi chép thời gian làm việc này, SCB tính được giá thành/chi phí của từng công việc/sản phẩm, bố trí nhân lực cho từng vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…

Hai công cụ quản lý nói trên rất khoa học và hiệu quả, cần được nghiên cứu và có lộ trình ứng dụng ở GSO.

Đoàn Dũng