Đoàn Chuyên gia Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê

Ngày 18/5/2012, Đoàn chuyên gia Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê (KHTK). Đoàn chuyên gia, gồm 6 thành viên, do ông Bong – ho Choi, Viện trưởng Viện Đào tạo (IST) thuộc Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn quốc (KOSTAT) làm trưởng đoàn, bà Myoung – ok Kang, Giám đốc điều hành và bà Sang – min Lee, nghiên cứu viên của Viện Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KIDI); Giáo sư Myung – Jae Moon, Trường Đại học Yonsei; Giáo sư Jin-woo Park, Trường Đại học Suwon; ông Seak-min Lee, cán bộ Phòng Kế hoạch đào tạo thuộc IST. Mục đích của đoàn nhằm khảo sát nhu cầu và năng lực đào tạo của Viện KHTK để bổ sung và hoàn chỉnh Đề án Nâng cao năng lực cho TCTK trong lĩnh vực đào tạo cán bộ thống kê.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn, tham dự có đại diện Lãnh đạo Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ của TCTK và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện KHTK. Buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn Chuyên gia rất thân mật và cởi mở.

Ô. Nguyễn Văn Đoàn đã trao đổi với Đoàn chuyên gia về những nội dung của chương trình phát triển nhân lực của ngành thống kê trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, nhu cầu đào tạo trong thời gian tới cho đối tượng là những người làm công tác thống kê trong ngành thống kê rất lớn. Đối tượng cần được ưu tiên đào tạo trước tiên là đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch thống kê viên (TKV), thống kê viên chính (TKVC) và thống kê viên cao cấp (TKVCC) để đủ tiêu chuẩn tham dự thi nâng ngạch từ TKV lên ngạch TKVC, và từ ngạch TKVC lên ngạch TKVCC. Tiếp đến là những người làm công tác thống kê thuộc các bộ, ngành ở Trung ương và sở ngành ở địa phương và thống kê viên cấp xã (theo Luật Thống kê, những đối tượng này phải được đào tạo kiến thức thống kê). Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nói trên, Viện KHTK đã chủ động xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo nhân lực thống kê. Tuy nhiên, để Trung tâm Đào tạo nhân lực thống kê thuộc Viện KHTK đi vào hoạt động có hiệu quả, rất cần sự hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở vật chất của Đề án Nâng cao năng lực cho TCTK trong lĩnh vực đào tạo cán bộ thống kê do phía Hàn Quốc hỗ trợ.

Đoàn chuyên gia của Hàn Quốc đánh giá rất cao việc Viện KHTK đã cung cấp nhiều thông tin cụ thể, chi tiết về nhu cầu đào tạo và các giải pháp, định hướng phát triển hoạt động đào tạo của Viện KHTK, nhất là các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo do Viện KHTK cung cấp. Các đề xuất của Viện KHTK sẽ được các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng trong quá trình hoàn thiện Đề án. Đoàn sẽ trở lại Việt Nam và làm việc tiếp với Viện KHTK vào tháng Bẩy tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đoàn Dũng