Đoàn chuyên gia Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê

Trong khuôn khổ thực hiên Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và quản lý của Hệ thống đào tạo thống kê Việt Nam”, Đoàn chuyên gia của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) và Viện Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KIDI) đã có chuyến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) vào ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2013.

Tham gia chuyến công tác tại Việt Nam, Đoàn chuyên gia của KOSTAT và KIDI gồm có 7 thành viên: 1, Tiến sĩ Kim Sei Ung- Quản lý chung Dự án (KIDI); 2, Ông Kim Kei Suk- Chuyên gia tư vấn Thống kê (KIDI); 3, Ông Kim Gyung Tae- Chuyên gia tư vấn Thống kê (Viện Xúc tiến Thống kê Hàn Quốc); 4, Ông Park Jong Haeng- Chuyên gia về trang thiết bị (Công ty CJ4U); 5, Bà Lee Sang Min- Nghiên cứu viên Dự án (KIDI); 6, Ông Kim Jong Ho (KOSTAT); và 7, Ông Kim Jang Bae (KOSTAT). Mục đích của chuyến thăm là nhằm khảo sát nhu cầu và thảo luận về cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho một phòng học chuẩn, phục vụ cho công tác Đào tạo của Viện KHTK.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia. Sau 2 ngày làm việc Viện KHTK và Đoàn chuyên gia đã đạt được nhiều thống nhất về vấn đề chuẩn bị mặt bằng và các các trang thiết bị cần thiết sẽ được lắp đặt cho 01 phòng học đa năng đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Đoàn chuyên gia cũng đưa ra nhiều ý kiến tư vấn về kỹ thuật cho Viện KHTK..

Với những hỗ trợ từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, chắc chắn sắp tới Cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho công tác Đào tạo thống kê của Viện KHTK nói riêng và Tổng cục Thống kê nói chung sẽ được cải thiện đáng kể. Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cơ quan Thống kê Hàn Quốc và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn chuyên gia Hàn Quốc tại Viện KHTK:

Đậu Trang