Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê kiểm tra và chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2012 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Thực hiện công văn số 538/TCTK-VPTC ngày 26/6/2012 của của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc cử thành viên tham gia Đoàn công tác chỉ đạo Tổng điều tra CSKTHCSN năm 2012 giai đoạn 2, từ ngày 5/7 đến ngày 11/7/2012, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, thành viên Tổ thường trực Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác triển khai Tổng điều tra tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác còn có các thành viên: ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh – Phó vụ trưởng Vụ Hệ Thống tài khoản quốc gia, ông Phạm Tiến Nam – Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và ông Đinh Bá Hiến – nghiên cứu viên Viện Khoa học Thống kê.

Chuyến công tác của Đoàn nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được của giai đoạn một, tiến độ và và kết quả đạt được trong giai đoạn hai của Tổng điều tra. Đồng thời, trong thời gian làm việc tại các tỉnh, Đoàn công tác đã nghe Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tại tỉnh báo cáo về những khó khăn, vướng mắc mà các tỉnh gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Tổng điều tra và đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của các tỉnh đối với Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về các vấn đề nghiệp vụ và các vấn đề có liên quan trong Tổng điều tra. Ngoài ra, chuyến công tác lần này của Đoàn công tác cũng là dịp để Đoàn công tác tới thăm và khích lệ, động viên tinh thần của các cán bộ thống kê tại cơ sở, các điều tra viên  tham gia trong Tổng điều tra.

Trong thời gian làm việc tại các tỉnh, Đoàn công tác có các buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tại tỉnh, tiếp xúc với các điều tra viên và kiểm tra trực tiếp phiếu điều tra tại một số địa bàn. Chương trình làm việc cụ thể của Đoàn công tác tại các tỉnh như sau:

Tại Hà Giang, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Đồng Văn, buổi làm việc và kiểm tra phiếu điều tra tại xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn), thăm và kiểm tra, chỉ đạo Tổng điều tra tại các huyện Quản Bạn, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê.

Tại Lào Cai, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Sa Pa, buổi làm việc và kiểm tra phiếu tại thị trấn Sa Pa, buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

Tại Yên Bái, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Văn Chấn, buổi làm việc và kiểm tra phiếu tại xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn). Cũng tại đây, ông Nguyễn Văn Đoàn đã có bài phát biểu trả lời các câu hỏi của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Văn Chấn về công tác Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiêp tại địa bàn huyện sau các kết quả kiểm tra và chỉ đạo công tác Tổng điều tra của Đoàn công tác.

Tại Phú Thọ, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban chỉ đạo  Tổng điều tra huyện Thanh Thủy, buổi làm việc và kiểm tra phiếu điều tra tại xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy).

Kết thúc chuyến công tác, thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Đoàn đánh giá cao các kết quả thực hiện trong giai đoạn 1 và những cố gắng của Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở các tỉnh trong việc triển khai các công việc trong giai đoạn 2 của Tổng điều tra. Các tỉnh triển khai khá tốt các công tác như tuyên truyền, rà soát lập bảng kê, hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin, giám sát điều tra,… và đảm bảo tiến độ chung của Tổng điều tra. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế phiếu điều tra tại các địa bàn ở các tỉnh, Đoàn công tác đã phát hiện nhiều thiếu sót trong việc ghi chép phiếu điều tra, khai thác và thu thập thông tin của điều tra viên phục vụ điền phiếu. Đoàn công tác cũng đã có những ý kiến chỉ đạo Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở các tỉnh sớm có những điều chỉnh để đảm bảo về tiến độ điều tra và chất lượng phiếu điều tra phục vụ công tác nghiệm thu phiếu sau này.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác trong chuyến công tác tại các tỉnh:

Đoàn công tác làm việc và kiểm tra phiếu điều tra tại xã Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang)

Đoàn công tác làm việc và kiểm tra phiếu điều tra tại thị trấn Sa Pa (Sa Pa, Lào Cai)

Đoàn công tác làm việc và kiểm tra phiếu điều tra tại xã Sơn Thịnh (Văn Chấn, Yên Bái)

Ông Nguyễn Văn Đoàn trả lời phóng viên của Đài phát thanh và truyền hình huyện Văn Chấn

Đoàn công tác làm việc và kiểm tra phiếu điều tra tại xã Hoàng Xá (Thanh Thủy, Phú Thọ)

Đinh Bá Hiến