Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê kiểm tra và chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2012 tại tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công văn số 538/TCTK-VPTC ngày 26/6/2012 của của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc cử thành viên tham gia Đoàn công tác chỉ đạo Tổng điều tra CSKTHCSN năm 2012 giai đoạn 2, từ ngày 4/7/2012, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác triển khai Tổng điều tra tại tỉnh Tuyên Quang. Tham gia đoàn công tác còn có các thành viên: ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh – Phó vụ trưởng Vụ Hệ Thống tài khoản quốc gia, ông Phạm Tiến Nam – Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và ông Đinh Bá Hiến – nghiên cứu viên Viện Khoa học Thống kê.

Mục đích của chuyến công tác là nhằm nắm được kết quả của giai đoạn 1 Tổng điều tra, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra giai đoạn 2, đặc biệt là giải quyết những vấn đề mà Ban chỉ đạo Tổng điều tra từ cấp tỉnh trở xuống còn gặp khó khăn và vướng mắc. Bên cạnh đó, chuyến công tác lần này của Đoàn công tác còn mang ý nghĩa thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng như đối với các điều tra viên tham gia thu thập thông tin trong Tổng điều tra.

Tại Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với các ông Nguyễn Việt Thái – Cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, bà Hoàng Thị Hiền – Phó cục trưởng, bà Đỗ Thị Thủy – Trưởng phòng Thống kê Công – Thương về công tác thực hiện Tổng điều tra giai đoạn 1 và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2. Tại buổi làm việc, thay mặt Cục Thống kê, ông Nguyễn Việt Thái đã tóm tắt các kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc của công tác Tổng điều tra và cũng có một số kiến nghị, đề xuất đối với Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Đoàn đã giải đáp một số vướng mắc và có ý kiến chỉ đạo về các vấn đề có liên quan tới công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời gian công tác tại Tuyên Quang, Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tại Chi cục Thống kê huyện Chiêm Hóa. Tại đây, Đoàn công tác đã nghe bà Hà Thị Dung, cán bộ của Chi cục Thống kê thị xã Chiêm Hóa báo cáo về công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện. Đoàn công tác đã xuống địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc kiểm tra công tác Tổng điều tra tại đây và cũng đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra của thị trấn và các điều tra viên tại địa phương về các vấn đề thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn khi triển khai thu thập thông tin tại địa bàn.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Đoàn đánh giá cao các kết quả đạt được trong giai đoạn 1 và công tác triển khai Tổng điều tra giai đoạn 2 của tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các công tác chuẩn bị như thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, tuyên truyền, tập huấn điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn và đảm bảo tiến độ đúng tiến độ điều tra. Tuy nhiên, khi kiểm tra trực tiếp các phiếu điều tra vẫn còn có những thiếu sót về thông tin, sai sót về cách điền phiếu điều tra nên Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp của Tuyên Quang cần sớm chỉ đạo để sớm điều chỉnh những thiếu sót này. Ngoài ra, Tuyên Quang cũng cần tập trung để đảm bảo có thể hoàn thành tiến độ theo đúng quy định theo Phương án điều tra.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác tại Tuyên Quang

Ông Nguyễn Văn Đoàn và ông Nguyễn Việt Thái cùng băng rôn tuyên truyền Tổng điều tra tại huyện Chiêm Hóa

Đoàn công tác và các cán bộ của Chi cục Thống kê huyện Chiêm Hóa tại văn phòng Chi cục

Buổi làm việc giữa Đoàn công tác và các cán bộ Chi cục Thống kê huyện Chiêm Hóa

Đại diện Ban chỉ đạo Tổng địa tra của thị trấn Vĩnh Lộc báo cáo công tác Tổng điều tra với Đoàn công tác tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị trấn Vĩnh Lộc và các điều tra viên

Ông Nguyễn Văn Đoàn và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra, giải đáp các ý kiến và chỉ đạo công tác Tổng điều tra đối với Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị trấn Vĩnh Lộc và các điều tra viên

Đinh Bá Hiến