Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê kiểm tra và chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2012 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện công văn số 538/TCTK-VPTC ngày 26/6/2012 của của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc cử thành viên tham gia Đoàn công tác chỉ đạo Tổng điều tra CSKTHCSN năm 2012 giai đoạn 2, từ ngày 2/7 đến ngày 3/7/2012, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, thành viên Tổ thường trực Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác triển khai Tổng điều tra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia đoàn công tác còn có các thành viên: ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh – Phó vụ trưởng Vụ Hệ Thống tài khoản quốc gia, ông Phạm Tiến Nam – Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và ông Đinh Bá Hiến – nghiên cứu viên Viện Khoa học Thống kê.

Mục đích của chuyến công tác lần này của Đoàn là nhằm kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tổng điều tra, những thiếu sót, sai phạm trong việc thu thập thông tin và ghi phiếu của điều tra viên tại địa bàn. Ngoài ra, chuyến công tác của đoàn còn mang ý nghĩa thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng như đối với các điều tra viên tham gia thu thập thông tin trong Tổng điều tra.

Tại văn phòng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn công tác đã nghe bà Hà Thị Hồng Nhung, Cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh và các ông bà Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê báo cáo các kết quả điều tra của giai đoạn một và triển khai thực hiện giai đoạn hai của Tổng điều tra. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế Tổng điều tra tại địa phương và có ý kiến chỉ đạo đối với những nội dung này. Đồng thời, các đại diện của Cục Thống kê cũng có một số những kiến nghị và đề xuất đối với Ban chỉ đạo Tổng điều tra của Trung ương về các vấn đề có liên quan tới công tác điều tra.

Cũng trong thời gian làm việc tại Vĩnh Phúc, Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tại Chi cục Thống kê thị xã Phúc Yên. Tại đây, Đoàn công tác đã nghe bà Nguyễn Thị Lăng, Chi cục trưởng chi cục Thống kê thị xã Phúc Yên báo cáo về các vấn đề có liên quan tới công tác tổng điều tra tại thị xã. Đồng thời, đoàn công tác đã xuống địa bàn phường Hùng Vương kiểm tra và trực tiếp đi cùng điều tra viên phỏng vấn hộ sản sản xuất kinh doanh cá thể.

Kết thúc chuyến công tác tại Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Đoàn thay mặt Đoàn công tác đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra của tỉnh, từ khâu thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, lập bảng kê, tuyên truyền, tập huấn, thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát đến nhập tin và chuyển dữ liệu cho Trung ương. Về cơ bản tiến độ triển khai thực hiện Tổng điều tra tại tỉnh đảm bảo đúng theo tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp của địa phương cũng cần chỉ đạo để đẩy nhanhh tiến độ để đảm bảo kịp thời gian yêu cầu, cần chấn chỉnh việc ghi phiếu điều tra, đặc biệt là hướng dẫn điều tra viên khai thác các thông tin cần thiết trong phiếu điều tra để hoàn thiện đầy đủ phiếu, đáp ứng các yêu cầu để sau này làm thủ tục nghiệm thu.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác tại Vĩnh Phúc

 Ông Nguyễn Văn Đoàn và xe tuyên truyền Tổng điều tra tại Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Văn Đoàn và ông Phạm Văn Mùi, Trưởng phòng Thống kê Thương mại

Đoàn công tác làm việc tại Chi cục Thống kê thị xã Phúc Yên

Đoàn công tác và điều tra viên phỏng vấn tại hộ sản xuất kinh doanh cá thể

Đinh Bá Hiến