Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê tại Hàn Quốc (Từ 08-13/9/2013)

Thực hiện QĐ số 860/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê, gồm 16 thành viên, do ông Dư Quang Nam Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II làm trưởng đoàn, tham dự khóa đào tạo về Thống kê xã hội tại Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSTAT), từ ngày 08-13/9/2013. Đây là khóa học thứ 3 thuộc Dự án “Tăng cường năng lực cán bộ thống kê Việt Nam và Quản lý hệ thống đào tạo thống kê” do Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc tài trợ.

Khóa đào tạo Thống kê xã hội có một số nội dung chính là: (1) Giới thiệu về Viện phát triển đào tạo Thống kê (STI); (2) Báo cáo cá nhân; (3) Hệ thống thống kê Hàn Quốc; (4) Hệ thống đào tạo thống kê Hàn Quốc; (5) Thống kê xã hội hàng tháng (xu hướng lao động và xu hướng hộ gia đình); (6) Thống kê Nông nghiệp và Thủy sản; (7) Tổng điều tra Dân số và Nhà ở; (8) Tổng điều tra Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (9) Thăm quan khu phức hợp chính quyền (triển lãm thống kê); (10) Kế hoạch điều tra; (11) Phân tích số liệu thống kê sử dụng SPSS; (12) Dịch vụ thông tin thống kê; (13) Tham vấn thống kê địa phương; (14) Thống kê hành chính; (15) Kế hoạch tương lai. Tại các buổi học các giảng viên và học viên trao đổi, thảo luận sôi nổi. Kết thúc khóa đào tào, các học viên đã được cấp chứng chỉ “Khóa đào tạo cán bộ thống kê cho Tăng cường năng lực cán bộ thống kê Việt Nam và Quản lý đào tạo thống kê”

Một số hình ảnh về đoàn công tác Hàn Quốc

Thu Huyền