Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê tại Ljubljana, Slovenia

Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan  Thống kê Slovenia (SURS). Thành viên của đoàn gồm Ông Vũ Đức Tưởng, Cục trưởng Cục Thống kê Tỉnh Đắc Nông; Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê; và Ông Nguyễn Trung Kiên, Vụ Thống kê Nước ngoài và HTQT.

Bà Genovefa Ruzic, Tổng cục trưởng SURS, đã rất vui mừng tiếp đoàn công tác của TCTK đến trao đổi kinh nghiệm về quản lý chất lượng thống kê. Trên phương diện quốc gia, quan hệ giữa 2 nước đã được thiết lập từ năm 1994 và Hiệp định Hợp tác kinh tế Việt Nam – Slovenia đã được ký kết từ tháng 6/2015. Đối với 2 cơ quan thống kê, đây là hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đầu tiên giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Slovenia. Trong buổi gặp, hai bên đều bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác song phương giữa SURS và GSO nói riêng, giữa 2 quốc gia nói chung được thiết lập và không ngừng phát triển.

Trong nội dung làm việc, SURS đã giới thiệu tổng quan về hệ thống thống kê Slovenia và hệ thống quản lý chất lượng thống kê của SURS. Theo đó, hoạt động quản lý chất lượng của SURS bắt đầu từ năm 2004,  theo nguyên tắc và quy định của Cơ quan Thống kê Châu Âu.  Đoàn công tác đã tìm hiểu sâu hơn về Hệ thống quản lý  chất lượng thống kê của SURS; hệ thống dữ liệu đặc tả và tư liệu hóa điều tra; cơ sở dữ liệu của các chỉ tiêu chất lượng; đo lường hệ thống giám sát gánh nặng trả lời đối với các cuộc điều tra doanh nghiệp tại SURS. Các đồng nghiệp phụ trách công tác quản lý chất lượng thống kê đã trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tại Slovenia

Thu Hiền