Đối thoại chính sách cấp cao: xem xét các bài học về khả năng phục hồi của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

ESCAP, phối hợp với Ngân hàng trung ương Philippin tổ chức cuộc đối thoại cấp cao về chính sách khu vực với tiêu đề các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau khủng hoảng tài chính toàn cầuCác bài học kinh nghiệm, những thách thức về xây dựng khả năng phục hồi, và các vấn đề cải cách toàn cầu, từ ngày 06 – 08/9/2011 tại Manila, Philippin.

Các cán bộ cấp cao và chuyên gia của hơn 20 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tham dự diễn đàn thảo luận về các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính phù hợp với các nước khác nhau, và tập trung vào các nguồn có khả năng phục hồi của khu vực để rút ra bài học cho tương lai. Diễn đàn cũng sẽ giải quyết những thách thức gặp phải của khu vực về sự biến động giá lương thực và lạm phát, các dòng vốn lớn và tái cân bằng tăng trưởng. Diễn đàn sẽ có một phiên họp chuyên đề về triển vọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong Chương trình nghị sự G20 về duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ và tăng trưởng cân bằng.

NTH

Nguồn: http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2011/sep/sep.asp