Dự án “Informing a Data Revolution” của Paris21 – mở khóa sức mạnh dữ liệu

Thế giới đang ngày càng ghi nhận sức mạnh của dữ liệu trên mọi lĩnh vực. Bất kể một lĩnh vực nào: kinh tế, chính trị, văn hóa, pháp luật…, dữ liệu chính là công cụ quan trọng để nắm bắt và lan truyền các giá trị, từ đó thúc đẩy sự phát triển không ngừng của toàn xã hội. Đối với các nhà hoạch định chính sách và những người trực tiếp ra quyết định, dữ liệu là công cụ không thể thiếu. Đứng trước nhu cầu thực tiễn này, tháng 1/2014, Paris21 (Đối tác thống kê vì sự phát triển trong thế kỷ 21) đã khởi xướng dự án “Informing a Data Revolution” (IDR) – “Báo hiệu một cuộc cách mạng dữ liệu”. Với mục tiêu nhằm cải thiện việc sản xuất, tiếp cận và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ, và củng cố cho việc ra quyết định dựa trên bằng chứng, Dự án đã chính thức được ra mắt tại cuộc họp diễn ra tại Paris vào ngày 17 và 18/02/2014. Dự án do Quỹ Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ.

Dự án bao gồm ba nhóm hoạt động chính: các nghiên cứu quốc gia, các nghiên cứu trường hợp về các sáng kiến thống kê, các nghiên cứu và rà soát được ủy quyền, và các hoạt động vận động và tuyên truyền.

Với các nhóm hoạt động chính như trên, kết quả cũng như hiệu quả dự kiến thu được từ IDR là khá phong phú. Trước hết, một trong những kết quả chủ yếu mà IDR hướng tới là nâng cao sự hiểu biết về hệ thống dữ liệu ở các nước phát triển, bao gồm cả cách thức thiết kế, quản lý và hỗ trợ tốt nhất. Dự án cũng nhằm xây dựng một liên minh và mở rộng các quan hệ đối tác đã được phát triển cho đến nay. Điều này nghĩa là sẽ có sự tham gia của các đối tác mới, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Kết quả đầu ra chủ yếu của IDR sẽ là một văn kiện, trong đó đề ra lộ trình cho cuộc cách mạng dữ liệu, hỗ trợ cho quá trình phát triển sau năm 2015. Dự kiến, lộ trình này sẽ chính thức được công bố vào đầu tháng 7/2015 – trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2015, thời điểm sẽ thảo luận và đi đến thống nhất Chương trình phát triển sau năm 2015.

Với những nỗ lực của Paris21 cũng như của các đối tác, đến nay Dự án đã tiến hành một số hoạt động và thu được các kết quả nhất định. Dự án đã tổ chức hội thảo “Cách mạng dữ liệu- từ tuyên bố đến hành động”, qua đó thu được nhiều ý kiến từ các cơ quan thống kê quốc gia, các tổ chức quốc tế cũng như từ khu vực tư nhân. Kết quả là các bên đều đồng thuận rằng: quá trình biến tuyên bố thành hành động cho cuộc cách mạng dữ liệu sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại quốc gia vẫn đang tiếp tục được thực hiện, qua đó thu được nhiều tài liệu thảo luận có giá trị. Các hội thảo vùng đầu tiên của dự án cũng đã được diễn ra tại Bangkok từ 17-18/07/2014 và Paris21 đang chờ đợi các cuộc hội thảo vùng ở các khu vực tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm 2014. Trong suốt những sự kiện này, Paris21 luôn cố gắng tích cực kiểm chứng “Tuyên bố về lộ trình cho cách mạng dữ liệu” (lần đầu tiên đã được trình bày và thông qua đầu tháng 8/2014 tại Nam Phi). Dưới sự chủ trì của Pieter Everaers, Nhóm công tác Chiến lược Paris21 đang bắt tay vào việc xem xét soạn thảo một chiến lược mới để đưa ra những nhiệm vụ vững chắc cho mười năm tới. Để quá trình này thực sự có giá trị, Paris21 tập trung thu nhận những ý kiến phản hồi từ các chuyên gia cũng như từ các cơ quan thống kê.

Dự án IDR chính là một trong những hoạt động thiết thực để biến những tuyên bố về một cuộc cách mạng dữ liệu thành hiện thực. Nhận thấy tầm quan của Dự án trong sự phát triển của Thống kê nói riêng và toàn xã hội nói chung, với tư cách là một trong những đối tác của Paris21, Viện Khoa học Thống kê luôn nhiệt thành với nhu cầu lắng nghe phản hồi của Paris21. Đó cũng chính là vai trò trước hết của mạng lưới các chuyên gia và các tổ chức thống kê trong việc khai phá sức mạnh của các nguồn dữ liệu.

Đậu Trang

Nguồn: http://www.paris21.org/advocacy/informing-a-data-revolution