Dữ liệu chuyến bay giúp ước tính hoạt động kinh tế như thế nào?

Một nghiên cứu mới về phát hiện vị trí máy bay, sử dụng để hỗ trợ kiểm soát không lưu có thể cung cấp các ước tính nhanh về đóng góp của ngành hàng không cho nền kinh tế.

Hàng không là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp ít nhất 3% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Anh và Mỹ. Tuy nhiên, các cơ quan thống kê hiện đang dựa vào các cuộc khảo sát của các hãng hàng không để ước tính hoạt động trong lĩnh vực này. Điều này thường gây tốn kém và mất thời gian.

Nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu tại Trường Kinh doanh Warwick và Viện Alan Turing đã thu thập dữ liệu từ 25 tỷ quan sát vị trí máy bay để tự động ước tính số lượng chuyến bay của hãng hàng không và phần đóng góp trực tiếp vào GDP của Anh và Mỹ. Bài báo của họ có tên “Sử dụng dữ liệu vị trí máy bay để ước tính hoạt động kinh tế hiện tại”, được công bố trên Báo cáo khoa học của Tập đoàn Nature Publishing.

Sam Miller, tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã tìm 25 tỷ tin nhắn để xác định thời gian cất cánh và hạ cánh bằng cách phân tích độ cao của máy bay. Những điểm dữ liệu này cung cấp thông tin để tái tạo 67 triệu chuyến bay trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018”. Từ các đường bay, nhóm đã tạo ra các chỉ số hàng tháng cho số lượng chuyến bay theo quốc gia và hãng hàng không. Phát hiện của họ cho thấy dữ liệu số lượng chuyến bay có thể được sử dụng để cải thiện các ước tính về đóng góp trực tiếp của hàng không vào GDP. Trong khi đó, các phương pháp ước tính GDP truyền thống có thể mất tới ba tháng, gây ra sự chậm trễ cho các nhà hoạch định chính sách và những người cần phải phản ứng nhanh với những cú sốc kinh tế.

Tobias Preis, Giáo sư Khoa học Hành vi và Tài chính, đồng giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu, cho biết: “Chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy dữ liệu vị trí máy bay có thể đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện các ước tính trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta hiện đang chiến đấu đã nhấn mạnh đến việc các chỉ số nhanh quan trọng như thế nào để đưa ra quyết định tốt. “

Dữ liệu ADS-B mà các nhà nghiên cứu sử dụng được phát bằng máy bay cứ sau vài giây, để giúp tránh va chạm trên không. Máy bay thương mại ở châu Âu đã được yêu cầu phát dữ liệu ADS-B kể từ năm 2017 và kể từ tháng 1 năm 2020 với máy bay Mỹ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tính mới mẻ của dữ liệu ADS-B và đề xuất cách tiếp cận dần dần việc kết hợp nó vào thống kê kinh tế.

Suzy Moat, Giáo sư Khoa học Hành vi và đồng giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu cho biết: “Chúng tôi đã phát triển một mô hình có thể thích ứng với những thay đổi trong mối quan hệ giữa khối lượng chuyến bay và thống kê GDP theo thời gian. Điều này sẽ giúp chúng tôi sử dụng tối đa Dữ liệu ADS-B khi khối lượng và chất lượng của phương pháp này tiếp tục tăng lên.”

Bài viết “Sử dụng dữ liệu vị trí máy bay để ước tính hoạt động kinh tế hiện tại” của Miller, Moat và Preis, được công bố trên Scientific Reports.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://phys.org/news/2020-05-flight-economic.html


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: