Dữ liệu của Chương trình so sánh quốc tế mới làm sáng tỏ nền kinh tế và mức sống toàn cầu

Các chỉ tiêu kinh tế mới từ Chương trình so sánh quốc tế (ICP) cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và phúc lợi vật chất trên khắp thế giới năm 2021. Sức mua tương đương (PPP) do chương trình tạo ra là một dữ liệu toàn cầu quan trọng, cho phép so sánh giữa các quốc gia trên một loạt các biện pháp phát triển và kinh tế xã hội. Dữ liệu dựa trên PPP cũng rất quan trọng để theo dõi tiến độ hướng tới nhiều Mục tiêu phát triển bền vững. ICP, hiện đã bước sang năm thứ 56, là một trong những sáng kiến ​​thống kê toàn cầu lâu dài và sâu rộng nhất trên thế giới. Chu kỳ năm 2021, bao gồm 176 nền kinh tế, đánh dấu lần đánh giá kinh tế toàn cầu thứ 10 kể từ khi sáng kiến ​​này được đưa ra. ICP dựa vào mối quan hệ hợp tác đa cơ quan duy nhất giữa các cơ quan thống kê quốc tế, khu vực, tiểu khu vực và quốc gia làm việc theo một bộ tiêu chuẩn và phương pháp chung. Việc hoàn thành thành công chu trình ICP 2021 là minh chứng cho khả năng phục hồi và sự cống hiến của các tổ chức này, giúp vượt qua những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 đặt ra để cùng nhau mang lại những kết quả ICP vô giá. Ước tính dựa trên PPP của ICP khác với ước tính GDP dựa trên tỷ giá hối đoái trên thị trường như thế nào? PPP cung cấp thước đo chính xác hơn về mức sống ở các quốc gia vì chúng tính đến các mức giá khác nhau của hàng hóa và dịch vụ. Điều này có thể phản ánh tốt hơn những gì tiền có thể mua được ở các quốc gia khác nhau – thiết lập sự ngang bằng về sức mua. Các ước tính dựa trên tỷ giá hối đoái trên thị trường không thực hiện sự điều chỉnh này, thường thổi phồng sức mua của các quốc gia có thu nhập cao (nơi có giá cao) và đánh giá thấp sức mua của các quốc gia có thu nhập thấp (nơi có giá tương đối thấp). Ngược lại, ước tính GDP dựa trên PPP đưa ra cái nhìn về GDP của một quốc gia không bị sai lệch bởi chênh lệch giá hoặc bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái trên thị trường.

1. Xét theo PPP, ba nền kinh tế lớn nhất tạo ra hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. 

Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất năm 2021, chiếm 19%, tiếp theo là Mỹ, đóng góp trên 15% và Ấn Độ, đóng góp 7%.

2. Năm 2021, các nước thu nhập trung bình đã tăng tỷ trọng của mình trong GDP toàn cầu lên 53%, tăng từ mức 51% vào năm 2017.

Các quốc gia có thu nhập cao, nơi 1/6 dân số thế giới sinh sống, đã đóng góp 46% GDP toàn cầu vào năm 2021. Các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nơi có 1/3 dân số thế giới, đóng góp 35% GDP. Các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nơi có 2/5 dân số sinh sống, chiếm 18% sản lượng, trong khi các quốc gia có thu nhập thấp, 1/12 dân số, tức hơn 8% dân số toàn cầu, chỉ chiếm hơn 1% của nền kinh tế toàn cầu.

3. Trong số các khu vực, Đông Á và Thái Bình Dương có tỷ trọng GDP toàn cầu cao nhất, chiếm 1/3 GDP toàn cầu vào năm 2021.

Châu Âu và Trung Á đóng góp một phần tư. Bắc Mỹ là khu vực lớn thứ ba với 17% GDP toàn cầu, tiếp theo là Nam Á với 9%, Mỹ Latinh và Caribe ở mức 7%, Trung Đông và Bắc Phi ở mức 5% và Châu Phi cận Sahara chỉ hơn 3%. .

4. Vào năm 2021, cứ 4 người trên thế giới thì có 3 người sống ở những quốc gia có mức phúc lợi vật chất trung bình của người dân thấp hơn mức trung bình toàn cầu.

Vào năm 2021, Hoa Kỳ có mức sống cao nhất thế giới, gấp 4 lần mức trung bình toàn cầu. Thông tin chi tiết này có sẵn nhờ một số liệu thiết yếu từ ICP, “tiêu dùng thực tế của cá nhân” (AIC), ghi lại chi tiêu mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, bao gồm các dịch vụ do chính phủ hoặc tổ chức khác cung cấp. AIC bình quân đầu người là thước đo mức sống chính xác hơn GDP bình quân đầu người, vì nó chỉ tập trung vào tiêu dùng giúp nâng cao phúc lợi vật chất của cá nhân, thay vì bao gồm các hoạt động kinh tế rộng hơn như tiêu dùng tập thể của chính phủ, đầu tư cũng như nhập khẩu và xuất khẩu.

5. Ở một số quốc gia giàu có nhất thế giới, AIC bình quân đầu người có thể chỉ bằng 1/3 hoặc thậm chí ít hơn GDP bình quân đầu người.

Sự khác biệt này phát sinh do GDP bao gồm những đóng góp đáng kể từ đầu tư, tài nguyên thiên nhiên và sản lượng của những người không cư trú làm việc trong biên giới một quốc gia, làm tăng số liệu GDP mà không nhất thiết phản ánh chi tiêu mang lại lợi ích cho cá nhân.

Các phát hiện của ICP năm 2021 cho thấy những hiểu biết nâng cao mà các số liệu dựa trên PPP cung cấp cho nền kinh tế toàn cầu và mức sống trên toàn thế giới. Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, Sức mua tương đương để hoạch định chính sách: Hướng dẫn trực quan về sử dụng dữ liệu từ Chương trình so sánh quốc tế cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc áp dụng dữ liệu PPP và ICP trong nhiều vấn đề phát triển, từ nghèo đói và bất bình đẳng, thực phẩm và dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục thông qua năng lượng và khí hậu, thương mại và cơ sở hạ tầng, đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng tối ưu những hiểu biết này cũng như đặt ra các ứng dụng và hạn chế được đề xuất. Ngân hàng Thế giới tự hào là một phần của nỗ lực hợp tác toàn cầu này, nỗ lực liên tục cung cấp những dữ liệu quan trọng nhằm xóa đói giảm nghèo và đảm bảo tính bền vững cho thế giới.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-international-comparison-program-data-sheds-light-on-global-