Dữ liệu điện thoại di động có thể thay thế bảng hỏi trong tổng điều tra dân số ở Anh

ONS đã sử dụng vị trí và mốc thời gian để xác định nơi mọi người làm việc và sinh sống.

Kể từ năm 1801, cứ 10 năm một lần, Anh và xứ Wales sẽ tiến hành một tổng cuộc điều tra dân số. Tổng điều tra dân số cung cấp cho Chính phủ và các cơ quan một bức tranh cập nhật về tình hình dân số của quốc gia. Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) – do các cơ quan độc lập của Scotland và Bắc Ireland tham gia – thường khảo sát chủ hộ về tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, tôn giáo và các thông tin nhân khẩu học khác.

Cơ quan thống kê Quốc gia Anh phần lớn tiến hành thu thập các thông tin về dân cư thông qua bảng hỏi giấy được gửi qua bưu điện. Tuy nhiên, hiện nay ONS đã bắt đầu sử dụng dữ liệu điện thoại di động để theo dõi nơi mọi người sinh sống và làm việc.

Hiện nay, sử dụng dữ liệu di động là một phần nằm trong sáng kiến ​​mới của Chính phủ nhằm tạo nguồn dữ liệu điều tra dân số thông qua các phương pháp thay thế. ONS đã hợp tác với tập đoàn bưu chính viễn thông Vodafone Anh để nghiên cứu dữ liệu ẩn danh được thu thập từ  các khách hàng trên 18 tuổi. Trong một báo cáo mới nhất đã chỉ ra rằng, thông tin được thu thập về các cấu trúc di chuyển vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 4 năm ngoái tương đối phù hợp với dữ liệu mà họ nhận được tại cuộc khảo sát năm trước.

Tuy chưa đủ tính tin cậy, nhưng dữ liệu điện thoại di động được thu thập vào các thời điểm khác nhau trong ngày đã cung cấp các thông tin về vị trí cơ quan của một người hoặc vị trí khi họ ở nhà. ONS cũng xem xét liệu dữ liệu điện thoại có thể giúp phân tích về sắc tộc, mức độ giàu có và trình độ dân số.

Để đảm bảo dữ liệu tuân thủ luật các quy định về bảo mật, ONS chỉ sử dụng vị trí và mốc thời gian được khởi tạo khi điện thoại di động của người dân tương tác với mạng di động của Vodafone. ONS không thu thập các thông tin nhận dạng như số điện thoại hoặc thông tin chủ tài khoản.

Cuộc điều tra dân số tiếp theo ở Anh và xứ Wales được tổ chức vào năm 2021 vẫn sẽ ở dạng bảng hỏi. Nếu dữ liệu tự động sẵn có và đảm bảo vẫn chính xác và đáng tin cậy. Ý tưởng thay thế việc thu thập dữ liệu thủ công sẽ tiến hành vào năm 2023.

Minh Ánh: Dịch

Nguồn: https://www.engadget.com/2017-11-07-mobile-phone-data-could-replace-census-questionnaires in-the-uk.html