Dữ liệu lớn đáp ứng khoa học khảo sát (BigSurv18)

Hiệp hội nghiên cứu khảo sát châu Âu (ESRA) sẽ tổ chức Hội nghị đầu tiên về Dữ liệu lớn đáp ứng khoa học khảo sát (BigSurv18) vào ngày 25-27 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm nghiên cứu và Chuyên môn về Phương pháp khảo sát (RECSM) tại trường Đại học Pompeu Fabra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Chủ đề của Hội nghị là “Khám phá ranh giới thống kê mới tại điểm giao cắt của Khoa học khảo sát và Dữ liệu lớn”

BigSurv18 sẽ tập hợp các nhà nghiên cứu quốc tế, các học viên và các chuyên gia để xem xét việc sử dụng các nguồn dữ liệu lớn được cải thiện, dựa vào những công nghệ và phương pháp mới, việc bổ sung hoặc thay thế dữ liệu và ước tính từ các cuộc điều tra và kiểm tra phức tạp.

Hội thảo này cung cấp cho bạn cơ hội để kết nối với các cá nhân từ khắp nơi trên thế giới làm việc trong điều tra, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu ý kiến, thống kê, khoa học dữ liệu và khoa học máy tính và để cho họ biết cách bạn hỗ trợ sự đổi mới và chất lượng dữ liệu.

Các bài trình bày và các khoá học ngắn sẽ bao gồm các công cụ khai thác và cách tiếp cận dữ liệu, để hiểu được vai trò và tiềm năng của Dữ liệu lớn, để thay thế hoặc bổ sung cho một số bộ sưu tập dữ liệu truyền thống hoặc để cung cấp các loại thông tin mới sẽ cải thiện chất lượng dữ liệu và tăng tiện ích. Chúng tôi sẽ biên soạn các bài báo tốt nhất của hội nghị thành một ấn bản xuất bản và một chuyên gia về khoa học máy tính định hướng để giúp thực hiện những hiểu biết này vượt ra ngoài sự kiện.

RECSM đang ở đỉnh cao của một sự thay đổi mô hình chính trong việc thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu thống kê xã hội. Đây là một phần của cơ hội đột phá để giúp thiết lập tương lai mới.

DTTP (Lược dịch)

Nguồn: https://www.bigsurv18.org/%3Cfront%3E