Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ, ngành để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên Cộng thong tin điện tử của Bộ (http://www.mpi.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Tổng cục (http://www.gso.gov.vn/), Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Thống kê (http://vienthongke.vn/).

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp đối với Dự thảo xin gửi về Viện Khoa học Thống kê (Tổng cục Thống kê), số 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Dự thảo Thông tư xem file đính kèm

Đoàn Dũng


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:


Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 2.Du thao Thong tu 2 MB 906
pdf 1.To trinh Bo truong 266 KB 910