ESCAP và KOSTAT thúc đẩy dữ liệu lớn cho phát triển bền vững

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương (ESCAP) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Thống kê, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn về đổi mới cách tiếp cận dữ liệu với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Incheon, Hàn Quốc, mục đích là để khám phá các phương pháp mới và tìm cách sử dụng dữ liệu lớn để theo dõi SDGs.

Tiến sĩ Kilaparti Ramakrishna, Giám đốc ESCAP khu vực Đông và Đông Bắc Á nói: “Trong thời đại thông tin, dữ liệu là loại tiền tệ có giá trị nhất của chúng tôi. Chúng ta có cơ hội để sử dụng 2,5 quintillion[1] byte dữ liệu được tạo ra hàng ngày để giúp đạt được SDGs”.

Tiến sĩ Ramakrishna nhấn mạnh rằng: Lộ trình thực hiện SDGs tại khu vực châu Á Thái Bình Dương được thông qua vào tháng 3 năm nay tại Diễn đàn Phát triển bền vững khu vực châu Á Thái Bình Dương, đã khẳng định tầm quan trọng của dữ liệu và số liệu thống kê trong việc đạt được SDGs, “Lộ trình nhấn mạnh việc có dữ liệu chính xác và đúng thời điểm để các nhà hoạch định chính sách lên kế hoạch và thực hiện SDGs, theo dõi và đánh giá tiến trình theo thời gian là rất quan trọng. Các phương pháp tiếp cận và đối tác mới cho công nghệ rất quan trọng, để đảm bảo chúng ta có khả năng nắm bắt và phân tích dữ liệu”.

Tiến sĩ Youngsoo Bae, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thống kê, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết: “Ngoài các phương pháp khảo sát truyền thống, sử dụng các nguồn dữ liệu lớn như dữ liệu di động và vệ tinh đang được khám phá để hỗ trợ hoạch định chính sách. Các phương pháp khoa học và đổi mới là cần thiết để có được số liệu thống kê đáng tin cậy từ dữ liệu lớn để theo dõi thực hiện SDGs”.

Diễn đàn thảo luận về các yếu tố của một nền tảng khu vực để chia sẻ và nhân rộng các đổi mới về dữ liệu lớn và phân tích trong ESCAP, được gọi là “Phòng thí nghiệm dữ liệu SDGs”, diễn đàn này được kết nối với các nhóm và nhà nghiên cứu thuộc chính phủ, viện nghiên cứu, khu vực tư nhân, tổ chức quốc tế và tổ chức khác muốn chia sẻ và thử nghiệm với các loại dữ liệu lớn khác nhau trong môi trường trực tuyến được bảo vệ. Nền tảng này cũng cung cấp công cụ hữu ích cho ESCAP để hỗ trợ xây dựng năng lực trong các cơ quan chính phủ và cho các bên liên quan khác quan tâm đến các dữ liệu lớn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Diễn đàn là nơi để khám phá các cơ hội thí điểm – nơi sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dự báo để theo dõi các SDGs, đặc biệt về quản lý thiên tai (SDGs 1, 11 và 13), giáo dục (SDGs 4) và giao thông (SDGs 9 và 11). Diễn đàn cũng xác định các kỹ năng cần có trong tương lai để giúp đo lường SDGs.

Các quan chức Chính phủ và các chuyên gia tham gia Diễn đàn đồng ý tiếp tục hợp tác trong việc nghiên cứu và áp dụng dữ liệu lớn và các công cụ dữ liệu hiện đại khác để phát triển bền vững. Để biết thêm thông tin liên hệ: Jiwon Kim, Tư vấn Truyền thông, Văn phòng ESCAP khu vực Đông và Đông Bắc Á, Incheon, Hàn Quốc 22004, email: kim123@un.org.

Phạm Nhung (lược dịch)

Nguồn: http://www.unescap.org/news/escap-and-statistics-korea-promote-big-data-sustainable-development


[1] ở Anh là 1030, ở Mỹ hay Pháp là 1018