Gần 10.000 bài báo của Việt Nam được công bố quốc tế trong 4 năm

Chính xác là 9976 bài báo của Việt Nam được công bố quốc tế trong vòng 4 năm qua (2010-2014) do Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra (1), trong đó, năm 2010 có 1397 bài, năm 2011 có 1570 bài, năm 2012 có 1942 bài. Tuy nhiên, cũng số liệu này của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (2) đưa ra lại thấp hơn (xem Bảng 1).

Bảng 1: Số lượng bài báo của Việt Nam công bố quốc tế

Năm

Số bài báo công bố quốc tế

Chênh lệch

Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

A

1

2

3=2-1

2010

1397

1249

-148

2011

1570

1414

-156

2012

1942

1731

-211

2013

2427

2014

2640

Cộng

9976

Số liệu nào chính xác? Về mặt lý thuyết, nguồn số liệu từ Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia là nguồn chính thống, tuy nhiên vẫn cần phải kiểm chứng.

Đoàn Dũng

 

(1)   http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/241489/4-nam–viet-nam-cong-bo-gan-10-000-bai-bao-quoc-te.html.

(2)   http://www.hdcdgsnn.gov.vn/news/detail/tabid/77/newsid/331/seo/So-sanh-so-luong-bai-bao-dang-tren-tap-chi-khoa-hoc-quoc-te-cua-Viet-Nam-va-cac-nuoc-trong-khu-vuc-trong-5-nam-gan-day-2008-2012-/language/vi-VN/Default.aspx.