GDP tăng 5,64% Phản ánh sát thực bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2021

Giải đáp các băn khoăn liệu có “sự bất thường” nào về số liệu tăng trưởng GDP 6 tháng đầu 2021 vẫn đạt khá (5,64%) dù đại dịch diễn biến phức tạp.

Nguồn VGP