Giải thưởng của Hiệp hội Thống kê chính thức (IAOS) dành cho các nhà thống kê trẻ năm 2019

Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) hân hạnh thông báo tổ chức giải thưởng dành cho các nhà thống kê trẻ năm 2019 (YSP 2019). Giải thưởng mang tính chất quốc tế, được tổ chức nhằm khuyến khích các nhà thống kê trẻ tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực thống kê chính thức. Giải thưởng sẽ được trao cho tác giả có bài viết xuất sắc nhất về thống kê chính thức.

Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, người thắng cuộc sẽ được tài trợ chi phí để trình bày báo cáo của mình tại Đại hội thống kê thế giới (ISI) lần thứ 62, tổ chức từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 08 năm 2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ban tổ chức khuyến khích người tham gia giải quyết và đề xuất các giải pháp nhấn mạnh vào phương pháp luận hoặc chiến lược trong lĩnh vực thống kê chính thức ở cấp khu vực, cấp quốc gia và quốc tế. Độ dài các bài viết phải dưới 10 trang, được viết bằng tiếng Anh và chưa từng được trình bày hoặc xuất bản trước đây. Hội đồng quốc tế sẽ đánh giá các bài viết dựa trên các tiêu chí sau:

  • Thành tích khoa học hoặc chiến lược
  • Tính độc đáo
  • Khả năng ứng dụng các ý tưởng trong thực tiễn của các tổ chức thống kê
  • Chất lượng của giải trình

Các bài viết phải được nộp trước ngày 15 tháng 02 năm 2019. Một bài viết có tối đa ba đồng tác giả. Một tác giả chỉ có thể tham gia vào một bài viết.

Chi tiết về giải thưởng xem tại website: http://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: http://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize