Giải thưởng nhà thống kê trẻ năm 2020 của Hiệp hội quốc tế về thống kê nhà nước

Hàng năm, Hiệp hội quốc tế về thống kê nhà nước (IAOS) tổ chức trao giải thưởng cho những nhà thống kê trẻ như hoạt động để khuyến khích nhiều nhà thống kê trẻ quan tâm tích cực đến thống kê nhà nước. IAOS hân hạnh công bố tổ chức Giải thưởng nhà thống kê trẻ IAOS năm 2020 (YSP2020).

Ban tổ chức khuyến khích nộp bài có nội dung liên quan đến giải quyết và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề mang tính phương pháp hoặc chiến lược trong lĩnh vực thống kê nhà nước ở cấp khu vực, quốc gia hoặc quốc tế. Bài viết phải không quá 4.000 từ, bằng tiếng Anh và trước đó không được trình bày trong bất cứ một diễn đàn công cộng hoặc đã xuất bản. Một hội đồng quốc tế sẽ đánh giá các bài báo dựa trên các tiêu chí sau:

1)      Giá trị khoa học và/hoặc chiến lược;

2)      Tính sáng tạo, độc đáo;

3)      Khả năng ứng dụng trong thực tiễn của các tổ chức thống kê;

4)      Chất lượng của sự mô tả, giải thích nội dung.

Về cơ cấu giải thưởng như sau:

Có 3 giải nhất, nhì, ba sẽ được trao, tương ứng với giải thưởng là được nhận một khoản tiền là 1500, 1000, 500 Euro; 2 năm là thành viên của IAOS; và Giấy chứng nhận. Ngoài ra, người đạt giải nhất sẽ được đến trình bày tại Hội nghị IAOS sẽ được tổ chức tại Livingstone, Zambia, từ ngày 19 – 21 tháng 5 năm 2020.

Tiêu chí về tác giả và nhóm tác giả

Bài báo có tối đa ba đồng tác giả. Một tác giả chỉ có thể tham gia vào một bài báo. Các tác giả (và đồng tác giả) phải dưới 35 tuổi và là thành viên của một tổ chức thống kê nhà nước trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Tiêu chuẩn hình thức bài báo gửi

– Bài báo tối đa 4.000 từ (bao gồm tài liệu tham khảo, phụ lục, bảng và biểu đồ);

– Trang bìa được trình bày gồm các thông tin: Một dòng ghi là “Submission for the 2020 IAOS Prize for Young Statisticians”; Tiêu đề của bài báo; Thông tin tác giả;

– Bản tóm tắt không quá 15 dòng.

Bài báo gửi ở định dạng MS Word và PDF tới địa chỉ: ysprize2020 @ gmail. Xem thêm thông tin ở trang web https://www.iaos-isi.org/index.php

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: https://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize