Giới thiệu: Giám đốc mới của Viện Thống kê khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Bà Margarita Guerrero, được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Thống kê khu vực châu Á – Thái Bình Dương (SIAP) từ ngày 15 tháng 2 năm 2012. Bà làm việc trong hệ thống Liên Hợp Quốc ở bốn vị trí chuyên nghiệp, cần trách nhiệm cao liên quan đến số liệu thống kê từ năm 1999. Nhiệm vụ được giao gần đây nhất của bà là làm cố vấn về số liệu thống kê cho Ủy ban Kinh tế – Xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Bangkok. Trước khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, bà là một quan chức cấp cao của Văn phòng Thống kê quốc gia Philippines hơn tám năm và là Giáo sư tại Đại học Los Banos, Philippines. Bà Guerrero nhận được học vị tiến sĩ Thống kê từ một trường Đại học bang Iowa, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Bà Margarita Guerrero đã làm việc tại Tổng cục Thống kê từ năm 2008 – 2009 với tư cách là chuyên gia của tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

L.P (dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/