Giới thiệu kết quả nghiên cứu “Cơ sở lý luận, thực tế, những vấn đề vướng mắc và hướng xử lý của triển khai xây dựng hệ thống sản phẩm theo hoạt động của Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai6_so1_2009 83 KB 889