Giới thiệu sách Statistics for the 21st Century

Statistics for the 21st Century:

Methodologies for Applications of the Future

Thống kê cho thế kỷ 21

Các Phương pháp ứng dụng của tương lai

Người biên tập: Gabor Székely

Nhà Xuất bản: Taylor & Francis, Ngày xuất bản: 25 tháng 01 năm 2000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Độ dài: 500 trang và có hình minh họa

ISBN: 0824790294, 9780824790295

Nội dung: Cuốn sách gồm tuyển tập các bài báo trình bày tại Hội nghị chuyên đề lần thứ VIII tổ chức tại trường Đại học Bowling Green State thuộc bang Ohio, Mỹ. Trong đó, những bài viết này bàn luận về tính nhất quán và tính chính xác của chọn mẫu liên tục – ( bootstrap tuần tự), kiểm định giả thuyết, hình học trong phân tích đa biến, mô hình cổ điển giá trị cực, phân tích dữ liệu phân loại chéo, mô hình khuyếch tán đối với hoạt động thần kinh, ước lượng với sự mất mát bậc hai, toán ứng dụng trong kinh tế (trắc lượng kinh tế),  tiệm cận (asymptotics) bậc cao, định lý trước và sau giới hạn…và nhiều vấn đề khác.

ĐTB theo www.amazon.com › … › Mathematics › Statistics