Góp ý dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị Hội nghị Thống kê toàn quốc

Chiều ngày 07/3/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp góp ý dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của Cục trưởng 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu việc xây dựng dự thảo Báo cáo Hội nghị Thống kê toàn quốc cần bám sát nội dung xây dựng báo cáo theo đúng chủ đề của Hội nghị Thống kê toàn quốc. Đánh giá đúng hiện trạng của dự thảo báo cáo. Nêu rõ phạm vi báo cáo theo hiện trạng thống kê hiện nay từ tổ chức bộ máy, con người đến nguồn lực và kết quả đạt được. Đồng thời đưa ra những hạn chế trong thời gian vừa qua và đề nghị Chính phủ hỗ trợ những nội dung gì. Trên tinh thần đó Tổng cục Thống kê sẽ xây dựng hoàn thiện báo cáo tốt nhất và có được Chỉ thị chỉ đạo của Thủ tướng sát thực tế và hiệu quả đáp ứng tốt các hoạt động của ngành Thống kê trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo hội nghị Thống kê toàn quốc. Do đó, TCTK tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến về đánh giá công tác thống kê thời gian qua trong đó nêu được khó khăn, hạn chế trong việc triển khai nhiệm vụ và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê với các Bộ, ngành ở cấp Trung ương và Sở, ngành ở cấp địa phương. Nêu bật khó khăn trong tổ chức thống kê cấp huyện. Thông qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp giúp Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo Báo cáo Hội nghị Thống kê toàn quốc.

Một số điểm cầu trực tuyến tại cuộc họp

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo Công tác thống kê Nhà nước – thực trạng và nhiệm vụ trong thời gian tới; Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước. Theo đó các đại biểu đều cho rằng cần cân nhắc phần kiến nghị trong dự thảo Báo cáo; kết cấu báo cáo cần điều chỉnh cho phù hợp với nội dung; vấn đề công tác thống kê cần nêu cụ thể hơn; mục hạn chế cần nêu rõ nguyên nhân và những bất cập trong hoạt động thống kê của hệ thống thống kê Nhà nước.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự nỗ lực xây dựng Dự thảo của 2 đơn vị chủ trì và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến và cần làm rõ hiện trạng của Thống kê hiện nay, những việc đã làm được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những đề xuất kiến nghị sao cho phù hợp. Đồng thời, yêu cầu tập trung vào những vấn đề lớn, đề xuất chỉ rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp và tinh thần xây dựng dự thảo báo cáo theo chủ đề của hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, bổ sung và chỉnh sửa dự thảo để sớm hoàn thành Báo cáo và Chỉ thị đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đặt ra.

ĐN