Hệ thống Báo cáo Trực tuyến của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc: Xây dựng và Áp dụng

Meng Xianning -Trung tâm Quản lý Dự liệu

Meng Xianning –  Vụ Thiết kế và Quản lý Thống kê

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc

Tóm tắt: Hệ thống báo cáo trực tuyến (ORS) là một trong những dự án quan trọng nhất của hệ thống thông tin thống kê và bốn chương trình lớn có quan hệ với nhau của Trung Quốc . Bài viết này trình bày những nỗ lực của  Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS – the National Bureau of Statistics of China) trong việc thực hiện và duy trì  hoạt động suôn sẻ  hệ thống này hơn năm năm qua. Công tác này bao gồm những vấn đề: (a) thiết kế hệ thống và phát triển; (b) quản lý vận hành và bảo dưỡng; (c) xây dựng công tác bảo mật; và (d) hỗ trợ kỹ thuật, vv.

I. Bối cảnh

Khi có sự quan tâm và chú ý của xã hội đến công tác thống kê của Trung Quốc, thì nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội  và công chúng đặt ra những yêu cầu cao hơn về tính chính xác, kịp thời, khách quan và đầy đủ của số liệu thống kê. Những phương pháp đưa tin truyền thống đang  thực hành không còn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển thống kê.  Để nâng cao năng lực, chất lượng số liệu thống kê thống kê và uy tín của số liệu thống kê nhà nước, thúc đẩy toàn diện quy định thống nhất công tác thống kê, cải cách và đổi mới, công khai và minh bạch, phát huy đầy đủ vai trò cơ bản của thống kê dưới sự  kiểm soát vĩ mô và quản lý kinh tế và xã hội của nhà nước, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) bắt đầu xây dựng bốn chương trình lớn có quan hệ với nhau, đó là (1)  đăng ký Kinh doanh; (2) bảng hỏi tích hợp dành cho các doanh nghiệp; (3) thu thập dữ liệu và phần mềm xử lý ; và (4) hệ thống báo cáo trực tuyến. Bốn chương trình chính là một tổng thể hữu cơ, mà  cơ sở là đăng ký kinh doanh, nòng cốt  là bảng câu hỏi tích hợp dành cho các doanh nghiệp, nền tảng  là thu thập dữ liệu và phần mềm xử lý, và  phương tiện là hệ thống báo cáo trực tuyến.

Hệ thống mới này đã hoàn thiện mô hình công việc để người cung cấp thông tin điều tra và điều tra viên có thể gửi (trình) dữ liệu thô trực tiếp về Trung tâm Quản lý Dữ liệu Quốc gia thông qua Internet và các cơ quan thống kê ở tất cả các cấp chia sẻ trực tuyến được dữ liệu. Do vậy, trọng tâm công việc của  các cơ quan thống kê ban đầu  sẽ chuyển đáng kể từ khâu thu thập dữ liệu và báo cáo gian khổ trước kia sang kiểm tra  dữ liệu thô và giám sát số liệu thống kê hiện tại do doanh nghiệp cung cấp, nhằm loại bỏ những can thiệp có thể có  ở các giai đoạn trung gian và nâng cao hiệu quả thu thập dữ liệu cũng như tính minh bạch và  khả năng kiểm soát quá trình sản xuất.

Hệ thống báo cáo trực tuyến – ORS là một trong những nhân tố quan trọng nhất của  công tác xây dựng hệ thống thông tin thống kê. Ngày 18 tháng 2 năm 2012,  sau khoảng 5 năm xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện, hệ thống báo cáo trực tuyến quốc gia đã bắt đầu chính thức hoạt động. Hơn 700.000 doanh nghiệp quy mô lớn gửi (trình) trực tiếp dữ liệu thô của mình lên NBS thông qua hệ thống này, hàng năm lẫn từng kỳ hạn.

II. Thách thức: Trong suốt quá trình xây dựng, việc  thực hiện những thành tựu đáng ghi nhân này đã  vấp  phải  những khó khăn, ngờ vực và những thách thức rất lớn, như:

a) Thách thức trong giai  đoạn thiết kế : ORS là một hệ thống khổng lồ và phức tạp, liên quan đến rất nhiều mặt, kể cả vấn đề hệ thống, an ninh, cơ sở dữ liệu, phần cứng và phần mềm, ứng dụng và quản lý. Các lỗi thiết kế ở mọi khía cạnh có thể gây ra ảnh hưởng  tức thời , do đó làm giảm hiệu lực và hiệu quả của hệ thống.

b)  Thách thức trong giai đoạn tuyên truyền vận động và  huấn luyện: Do phương pháp báo cao  truyền thống đã thay đổi, nên mối quan tâm của các nhà  thống kê về công tác bảo mật dữ liệu cũng như việc thích ứng chậm chạp của họ đối với  phương pháp báo báo  mới này có thể ảnh hưởng đến chất lượng thu thập dữ liệu. Hơn nữa, do việc luân chuyển cán bộ thống kê trong cơ quan, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có quy mô khá nhỏ, mà việc đào tạo toàn bộ số lượng lớn cán bộ đó có phần khó khăn.

c)  Thách thức trong giai đoạn áp dụng: chỉ   là  thử nghiệm để có thể kiểm tra sự tiện lợi của những chức năng đó  trong hệ thống này. Thách thức đối với hệ thống là làm thế nào để đảm bảo cho người dùng có kinh nghiệm tốt hơn và đem lại cho họ cách tiếp cận  kịp thời đến những  thông tin hữu ích.

III. xây dựngSau khi thử nghiệm liên tục và hoàn thiện hơn một năm qua, hệ thống này đang hoạt động thông suốt và báo cáo số liệu  ở mức bình thường. Rất nhiều công việc khó khăn đã được Cục Thống kê Quốc gia thực hiện để hoàn thành mục tiêu này, như:

1. Cấu trúc thứ bậc: Hệ thống báo cáo trực tuyến (ORS) bao gồm  các thành phần, như  báo cáo trên trang mạng, hệ thống xác nhận bảo mật, hệ thống trao đổi mạng và hệ thống thu thập dữ liệu. Để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của ORS, một số thiết bị hỗ trợ được đưa vào sử dụng, bao gồm cả thiết bị cân bằng quá tải F5, cổng xác nhận bảo mật và thiết bị nâng cao băng thông mạng, vv. Về phần  triển khai hệ thống, cấu trúc thứ bậc của ORS bao gồm một nút gốc quốc gia và 13 nút nhánh (lá) tỉnh. Đối với các tỉnh với hơn 20 000 doanh nghiệp khảo sát, đầu tiên dòng dữ liệu sẽ được gửi đến nút tỉnh tương ứng,  luồng dữ liệu các tỉnh khác sẽ được báo cáo trực tiếp cho nút gốc quốc gia. Thu thập và trao đổi  dữ liệu giữa các nút quốc gia và các nút tỉnh được đồng bộ hóa ( khớp với nhau).

2. Bảo trì: Từ khi ORS được chính thức triển khai, NBS đào tạo đội ngũ chuyên gia tận tụy với công việc quản lý báo cáo số liệu hàng tháng và giám sát các dòng dữ liệu đạt đỉnh cao nhất. Do vậy, hệ thống nối mạng, xác thực bảo mật và phần mềm ứng dụng được đảm bảo ổn định. Cục Thống kê quốc gia đã giải quyết thành công  hơn các hoạt động hệ thống đa tiềm năng, cơ sở dữ liệu và các hoạt động phần mềm trung gian. Thông qua nghiên cứu và thử nghiệm, hiệu suất và sự ổn định của ORS phần nhiều đã được cải thiện.

3. Cập nhật phần mềm và cải tiến chức năng: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội thảo và hội nghị chuyên đề, để tạo cơ hội cho các chuyên gia, kỹ thuật viên và người sử dụng Hệ thống Báo cáo Trực tuyến -ORS đóng góp ý kiến ​​và thảo luận về khả năng cải tiến. Những đề xuất  này đã được tổ chức như là  những nhu cầu cho cập nhật phần mềm, và bộ phận phát triển hệ thống của chúng tôi  thực hiện những yêu cầu đó. Trong năm qua, đã  bốn bản cập nhật lớn thành công và tối ưu hóa cục bộ hơn 156 chức năng của ORS. Trong khi đó, chúng tôi cũng hoàn thành hơn một nghìn kiểm tra, xử lý và sửa đổi hơn hai ngàn sáu trăm bộ dữ liệu quy mô lớn.

4. Hệ thống thực thi bảo mật: Để ORS ổn định và hoạt động tốt, dựa theo hướng dẫn bảo mật thông tin của chúng tôi, NBS thực hiện một loạt các hình thức  bảo mật về  các mặt, từ  những  ranh giới kết nối, bảo vệ cấu trúc chính đến bảo mật  ứng dụng. Chặn hệ điều hành và phần mềm độc hại, thẩm định an toàn và  sử dụng các biện pháp bảo mật hiệu quả khác.

Các  luồng dữ liệu có thời hạn được theo dõi và tự động phân tích để tối ưu hóa chiến lược, công việc bảo vệ dữ liệu của chúng tôi được triển khai thông qua cấp quản lý cho xuống đến tận cấp kỹ thuật. Số lượng đánh chặn phản công thắng lợi đạt  hơn mười ngàn lần mỗi tháng, hơn 700.000 doanh nghiệp và các tổ chức nhận được chứng chỉ CA chứng nhận của chính quyền (Certification authority  certificates), xác thực tính đồng nhất  và các dịch vụ mã hóa truyền dữ liệu, đảm bảo về bảo mật dữ liệu công nghiệp.

5. Hỗ trợ kỹ thuật: Trong năm qua, chúng tôi đã tổ chức số lượng lớn các khóa  đào tạo chuyên môn cho các công ty thương mại và các nhà chuyên môn  thống kê ở các vị trí quan trọng nhất của ORS. Từ đầu năm 2012 đã bắt đầu xây dựng Trung tâm Kêu gọi ủng hộ ORS, nhằm đảm bảo cho quá trình báo cáo dữ liệu suôn sẻ và thành công. Sau công việc  đánh giá chiến lược phát triển,  thu thập các nhu cầu phát triển,  triển khai hệ thống và đào tạo cán bộ, Trung tâm này đã  được đưa vào hoạt động từ ngày 3 tháng bảy 2012. Trung tâm đã nhận được hơn sáu trăm cuộc gọi truy vấn từ các công ty và các chi nhánh thống kê nội bộ, và cung cấp dịch vụ gọi hàng tháng không ít hơn ba trăm lần. Cung cấp thành công các dịch vụ trình độ cao cho các tổ chức và công ty địa phương cũng như  các nhân viên của hệ thống thống kê quốc gia.

6. Kế hoạch đối phó với những bất trắc: Do ORS đã  chạy trực tuyến, nên các dòng dữ liệu từ 18 tỉnh được truyền trực tiếp về  hệ thống chính quốc gia.  Vấn đề là do phân bố thông tin  tập trung cao độ ở  hệ thống chính quốc gia nên đòi hỏi mức độ bảo mật dữ liệu ORS cao và ổn định . Để giải quyết những những thách thức này, chúng tôi thực hiện một hệ thống lưu trữ dữ liệu thứ cấp cho ORS và đã chính thức đưa nó vào vận hành trực tuyến.

7. Đào tạo: Chúng tôi đã bắt đầu  một loạt các hội nghị về chủ đề ” Xử lý dữ liệu đồ sộ dựa  vào điện toán đám mây “, tận tâm giải quyết những thách thức ở khâu xử lý  dữ liệu quy mô lớn trong ORS. Các cuộc thảo luận cũng là để giáo dục thế hệ kế tiếp các nhà chuyên môn và các chuyên gia.

8. Quảng cáo: Việc ra mắt của ORS đã thu hút được sự quan tâm lớn của các từng lớp xã hội khác nhau. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, nhằm hỗ trợ công tác  quảng bá, hợp tác với các mạng lưới truyền hình, báo viết  và phương tiện truyền thông Internet, để có được sự  hỗ trợ và hợp tác từ công chúng là điều  chúng tôi luôn làm./.

TMH (dịch)

Nguồn:  The Online Reporting System of National Bureau of Statistics of China:

Construction and Application

Báo cáo của 2 chuyên gia – Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tại Hội nghị về Quản lý Hệ thống Thông tin Thống kê (MSIS 2013) tại Bangkok, Thái Lan từ 23-25, tháng 4 năm 2013. ( chủ đề  “Tổ chức hợp lý  sản xuất thống kê – Streamlining statistical production” )