Hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính của ISS có cơ hội sống

Ngày 16/4/2020, Báo Nhân dân điện tử có bài “Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp”(1) hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ hoặc thi, kiểm tra kết thúc mô-đun, môn học theo hình thức trực tuyến được công nhận giá trị tương đương như các hình thức kiểm tra, đánh giá truyền thống.

Như vậy, Hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính của Viện Khoa học Thống kê (KHTK) lại có hy vọng được đóng góp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nói riêng và sự phát triển của ngành Thống kê nói chung.

Từ năm 2017, Viện KHTK nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính các môn: Tin học, tiếng Anh, Thống kê. Hệ thống gồm 2 phiên bản: Mạng nội bộ và Internet. Viện KHTK đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị giới thiệu hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính nói trên; trình cấp có thẩm quyền cho áp dụng. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn về hình thức đào tạo, kiểm tra, thi trực tuyến, nên hệ thống nói trên chưa được áp dụng, trong đó Trường Cao đẳng Thống kê II là đơn vị rất tích cực triển khai áp dụng, nhưng cũng phải đợi chờ.

Viện KHTK mong muốn hệ thống thi trắc nghiệm trên máy nói trên sẽ được áp dụng rộng rãi trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn ngạch và thi nâng ngạch thống kê, thi tuyển công chức, viên chức của Ngành.

Giao diện Hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính của ISS

Đoàn Dũng

(1)https://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/44098402-cong-nhan-ket-qua-kiem-tra-danh-gia-truc-tuyen-trong-giao-duc-nghe-nghiep.html


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: