Hiện nay vẫn còn tình trạng tránh né cung cấp thông tin số liệu, gây khó khăn cho người làm công tác thống kê. Theo ông, khắc phục vấn đề này như thế nào để nâng cao chất lượng thống kê?

Câu hỏi: (Nhà báo Lương Bằng – Báo Hải quan) Hiện nay vẫn còn tình trạng tránh né cung cấp thông tin số liệu, gây khó khăn cho người làm công tác thống kê. Theo ông, khắc phục vấn đề này như thế nào để nâng cao chất lượng thống kê? (Phỏng vấn ngày 5 tháng 9 năm 2012)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê) Để đảm bảo chất lượng thống kê không thể chỉ dựa vào sức lực của riêng ngành Thống kê mà đòi hỏi phải có sự cố gắng chung của toàn xã hội, trong đó liên quan đến trách nhiệm của 3 đối tượng. Một là, nhà sản xuất số liệu thống kê, trong đó có Tổng cục Thống kê phải có phương pháp thống kê chuẩn theo thông lệ quốc tế và phù hợp với nước ta.

Hai là, đối tượng cung cấp thông tin phải hiểu được rằng cung cấp thông tin thật, thông tin chính xác thì cơ quan thống kê tổng hợp mới đúng, từ đó mới ra được các chính sách phát triển kinh tế xã hội đúng, trúng, trong đó các đối tượng cung cấp thông tin cũng được hưởng lợi từ những chính sách đó. Ba là, người sử dụng số liệu thống kê phải có kiến thức cơ bản về thống kê, mới hiểu và sử dụng đúng các số liệu thống kê cho từng mục đích cụ thể.