Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức tổ chức hội nghị năm 2012

Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (International Association for Officicail Statistics- IAOS) và Cơ quan Dịch vụ thống kê nhà nước Ukraina (nước chủ nhà) sẽ phối hợp  tổ chức hội nghị  thống kê quốc tế vào ngày 12-14 /9/2012 tại Kiev, Ukraina. Hội nghị “Hiểu thông điệp của chúng tôi – Các chiến lược và thực hành tốt nhất để đảm bảo sử dụng số liệu thống kê trong việc ra quyết định” sẽ tập trung vào việc làm thế nào để các cơ quan thống kê đảm bảo rằng các thông điệp chủ yếu về thống kê chính thức sẽ chuyển đến người sử dụng và làm tăng thêm giá trị đối với việc ra quyết định. Các nội dung cụ thể bao gồm:

+ Các tiêu chuẩn về báo cáo thống kê và viết bình luận: sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu

+ Kỹ thuật trình bày thống kê và đồ thị, trong đó có sử dụng phân tích xu thế và mô tả số liệu

+ Phát triển về sử dụng công nghệ thông tin: web, cung cấp các phương tiện phân tích trực tuyến cho người sử dụng, sử dụng dữ liệu đặc tả để tìm kiếm nâng cao; điện thoại thông minh và các công cụ

+ Wikis và blogs

+ Bên thứ ba có thể làm tăng giá trị thế nào

+ Tiếp thị thống kê

+ Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, theo dõi thông tin phản hồi và đưa ra những ưu tiên

+ Kiến thức thống kê.

Hội nghị sẽ tổ chức các phiên họp toàn thể và thảo luận theo chuyên đề, các phiên họp chuyên đề gồm báo cáo mời và báo cáo nghiên cứu của các tác giả liên quan đến một trong năm chủ để cụ thể về:

+ Kiến thức thống kê

+ Nói chuyện về thống kê

+ Phương tiện thông tin mới

+ Tăng cường tiếp cận thông tin, và

+ Tiếp thị, quảng cáo và tập trung vào khách hàng.

Tại Hội nghị cũng diễn ra phiên họp chuyên đề do Ủy ban thường trực về Thống kê Thành thị và Khu vực tổ chức.

NTH

Nguồn:  2012  IAOS

http://isi.cbs.nl/iaos/conferences/2012IAOS-Conference-CallForPapers.pdf