Hiệp hội Thống kê Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị về Thực hành thống kê vào các ngày 16-18/2/2012

Hội nghị Thực hành thống kê năm 2012 nhằm mục đích nhóm họp hàng trăm người làm thực tế thống kê, trong đó có các nhà phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu, và các nhà khoa học, những người tham gia trong việc áp dụng số liệu thống kê để giải quyết vấn đề thực tế hàng ngày. Hội nghị sẽ cung cấp các cơ hội để tìm hiểu về các phương pháp thống kê mới nhất và thực hành tốt nhất về thiết kế, phân tích, lập trình và tư vấn thống kê.

Hội nghị được thiết kế tập trung vào hỗ trợ các nhà thống kê ứng dụng nâng cao khả năng  tư vấn và giúp đỡ khách hàng và tổ chức giải quyết các vấn đề của thế giới thực thông qua việc:

– học được các kỹ thuật thống kê áp dụng trong công việc của một nhà thống kê thực hành,

– học được cách làm thế nào để giao tiếp tốt hơn với khách hàng,

– học được cách làm thế nào để có tác động tích cực đối với tổ chức.

Chương trình Hội nghị Thực hành Thống kê 2012 gồm có phiên khai mạc toàn thể, phiên họp bế mạc, tổ chức hai khóa học ngắn, một ngày và nửa ngày (hạn chế số lượng), thảo luận có hướng dẫn tập trung và sáng tạo (hạn chế số lượng), và triển lãm.

Nội dung của các khóa học ngắn hạn:

– Phân tích dữ liệu lộn xộn (messy data): thiết kế và phân tích thực nghiệm yêu cầu mô hình hỗn hợp,

– Mô hình hồi quy với nhiều dự báo tương quan: phân tích dữ liệu nhiều chiều trong thực tiễn,

– Giới thiệu R trong phân tích thống kê,

– Tại sao họ không sử dụng chúng?,

– Sử dụng kỹ thuật thống kê để giải quyết các vấn đề lớn, phi cấu trúc,

– Quản lý thời gian và những ưu tiên của bạn.

Nội dung thảo luận có hướng dẫn:

– Xem xét mọi khía cạnh của vấn đề trước khi đề ra giải pháp ,

– Tăng cường tư vấn nghề nghiệp của bạn trong kỷ nguyên Web 2.0,

–  Phân tích Bayesian trong SAS.

NTH

Nguồn: http://www.amstat.org/meetings/csp/2012/courses.cfm