Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ đối với Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia và Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chiều ngày 14/8/2023, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia và Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh – Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia từ ngày 01/8/2023; Ông Đỗ Danh Thành – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 01/8/2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tặng hoa chúc mừng Tân Vụ trưởng Vụ Hệ Thống Tài khoản quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chúc mừng Lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia nhận được sự tín nhiệm trên cương vị mới. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trong công tác thống kê của Ngành. Bên cạnh việc trực tiếp thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia của một số ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tổng hợp, biên soạn các tài khoản, bảng cân đối liên ngành I.O, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia còn chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin đầu vào từ các đơn vị liên quan để biên soạn số liệu GDP, GRDP; xây dựng, cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế theo quý và năm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp. Ngoài ra, Vụ còn thực hiện nhiều công việc, nhiệm vụ khác được giao như xây dựng và thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, xây dựng thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh v.v..

Qua đó, Tổng cục trưởng đề nghị Tân Vụ trưởng cùng các Lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia tiếp tục gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của người Lãnh đạo; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc. Tiếp tục xây dựng và giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tổng cục trưởng đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai Hạnh tiếp tục rèn luyện thêm kỹ năng lãnh đạo, quản lý để cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia Nguyễn Thị Mai Hạnh bày tỏ cảm ơn tới Lãnh đạo Tổng cục, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan TCTK đã tin tưởng giao phó trọng trách, nhiệm vụ này. Tân Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục đồng thời trên cương vị mới sẽ cùng toàn thể đơn vị đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ và mong muốn sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị trong Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối Hội nghị, việc công bố Quyết định về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được kết nối trực tuyến với Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với sự tham dự của các cán bộ, công chức và đại diện lãnh đạo các Chi cục Thống kê thuộc Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu.

Tân Cục trưởng Cục Thống kê Bà Rịa-Vũng Tàu Đỗ Danh Thành nhận Quyết định bổ nhiệm

Đối với CTK tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Tân Cục trưởng Đỗ Danh Thành cùng các lãnh đạo và công chức phát huy tính dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đề nghị đồng chí Đỗ Danh Thành phải luôn gương mẫu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải luôn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, xử lý số liệu; nâng cao chất lượng phân tích và dự báo thống kê; tăng cường phối hợp và chia sẻ, xử lý thông tin với các Sở, ngành để tham mưu giúp Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Thống kê đánh giá sát thực tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tân Cục trưởng CTK tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đỗ Danh Thành cũng bày tỏ cảm kích đối với sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Tổng cục, đã tin tưởng và giao phó trọng trách; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ của các lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ, công chức ngành Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cương vị mới, Tân Cục trưởng Đỗ Danh Thành hứa sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, nhận trách nhiệm triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ do Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc TCTK; tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thống kê tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao vị thế của ngành Thống kê tại địa phương, và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong thời gian tới./.