Hội nghị giữa Tổng cục Thống kê và các đối tác phát triển năm 2023

Chiều ngày 8/12/2023, Tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK) đã diễn ra Hội nghị giữa TCTK với các đối tác phát triển trong năm 2023. Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo TCTK: Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK; Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng; Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong TCTK..

Về phía các đối tác phát triển, các nhà tài trợ nước ngoài, và các tổ chức quốc tế: Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam; Bà Caroline Nyamayemombe quyền trưởng văn phòng UN Women Việt Nam; cùng đại diện các tổ chức tổ chức UNODC, UNFPA, UNICEF, WB, IMF, UNSD, ILO, FAO… cơ quan hợp tác và phát triển Italia, đại sứ quán Đan mạch tại Hà Nội, đại sứ quán Nhật bản tại Hà Nội.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ cảm ơn đối với các đại biểu tham dự buổi làm việc và cho biết, Hội nghị được tổ chức với mục đích nhằm chia sẻ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK21-30) cũng như các hoạt động hỗ trợ của các đối tác trong 2 năm vừa qua.

Theo đó, Ngày 01/12/2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt CLTK21-30, với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 đề án lớn. Qua 2 năm triển khai đã cho thấy các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với quan điểm, mục tiêu của CLTK21-30 và đạt được những kết quả nhất định: Hoàn thành 135/146 hoạt động, 11 hoạt động chưa thực hiện (đạt 92,5%). Các Bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện 50 hoạt động, đã hoàn thành và tiếp tục thực hiện 39/50 (đạt 78%).

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thống kê đã trình bày Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện CLTK21-30 với 9 nhóm nhiệm vụ chính đã triển khai, cụ thể: (1) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực ; (2) Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; (3) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; (4) Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; (5) Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; (6) Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; (7) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; (8) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; (9) Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học thống kê trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các bộ, ngành, địa phương trong 2 năm qua đã rất tích cực trong việc phối hợp với TCTK để triển khai thực hiện CLTK21-30 và đạt được kết quả tích cực đối với 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; (2) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; (3) Đổi mới hoạt động, xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê.

Tuy phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như đại dịch Covid-19 cùng nhiều biến động trên Thế giới. Tuy nhiên, có thể thấy Thống kê Việt nam và các bộ, ngành, địa phương đã hết sức nỗ lực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được có sự đồng hành rất lớn của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đại sứ quán và cơ quan thống kê các quốc gia.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày báo cáo hoạt động hỗ trợ của các đối tác phát triển

Sau Báo cáo kết quả, Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK cũng đã có phần trình bày báo cáo hoạt động hỗ trợ của các đối tác phát triển thông qua các dự án: “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp, và sử dụng dữ liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số phục vụ công tác đánh giá, xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế-xã hội và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2022-2026” ; “Chính sách và kế hoạch thân thiện với trẻ em giai đoạn 2023-2026” ; “Khóa đào tạo về Sử dụng Ma trận hạch toán xã hội và Mô hình số nhân với các phần mở rộng về năng lượng và phát thải ở Việt Nam (eSAM)” ; “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường sản xuất dữ liệu cho hiện tại (Data for now)” ; “Chương trình so sánh quốc tế (ICP) 2020 khu vực Châu Á- Thái Bình Dương” ; “Phát triển các nguồn lực thống kê mới và xây dựng năng lực về công nghệ và nguồn dữ liệu mới”; “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”; “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam”; “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức”; “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ”; Cùng nhiều khóa tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực khác…

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu trình bày báo cáo về nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất của TCTK giai đoạn 2024-2025

Cũng tại hội nghị, trong phần trình bày của mình, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của TCTK trong giai đoạn 2024-2025 tập trung vào 6 nhiệm vụ cụ thể: Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Mở rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê; Thực hiện Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 1 “Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực”; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 3 “Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu”; Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 5 “Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê”

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị lần này, Tổng cục trưởng hy vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các đối tác, để Thống kê Việt nam có thể thực hiện tốt CLTK21-30, tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực, đáp ứng tối đa hiệu quả nhu cầu số liệu của Chính phủ, tổ chức và mọi đối tượng dùng tin./.