Hội nghị tập huấn Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

Ngày 13/6/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023 và Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13 đến 14/6/2023. Tại đây, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chuyên môn; Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê (Cục TTDL); Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện lãnh đạo và giảng viên của Trường Cao đẳng thống kê và Trường Cao đẳng thống kê II sẽ cùng chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm của địa phương trong triển khai điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi nhằm nâng cao chất lượng trong công tác điều tra.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023 được tiến hành theo Quyết định số 314/QĐ-TCTK ngày 7/3/2023 của Tổng cục trưởng TCTK. Đây là một cuộc điều tra mới và quan trọng của ngành Thống kê nhằm thu thập và củng cố thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP). Bên cạnh đó, việc điều tra xây dựng mạng lưới và thu thập giá năm gốc 2024 là bước chuẩn bị quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc chuyển đổi kỳ gốc điều tra giá tiêu dùng năm 2024. Điều chỉnh quy trình và cách thức thực hiện xây dựng mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024 so với kỳ gốc năm 2019.

Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng là một trong những cuộc điều tra khó của ngành Thống kê. Để giúp các lãnh đạo, công chức và giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê cấp tỉnh nắm vững nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phương án của hai cuộc điều tra; tổ chức thành công hội nghị tập huấn cấp tỉnh cho các Chi Cục Thống kê cấp huyện, GSV cấp huyện và điều tra viên tại địa phương. Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị, các giảng viên cần truyền đạt đầy đủ nội dung của các phương án điều tra, tập trung nhấn mạnh những điểm quan trọng của các phương án, quy trình thực hiện đối với những cuộc điều tra sử dụng phiếu điện tử; một số lưu ý trong quá trình kiểm tra dữ liệu vi mô; điều tra và kiểm tra các biểu tổng hợp; quy trình xây dựng mạng lưới và chuyển đổi năm gốc. Tăng cường thực hành, đưa ra các tình huống giả định để cùng nhau bàn biện pháp xử lý phù hợp để luôn sẵn sàng khi gặp tình huống phát sinh. Thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, đan xen trình bày bài giảng với việc đặt các câu hỏi để gợi suy nghĩ áp dụng thực tế của các địa phương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các Cục Thống kê cả nước

Thời gian tập huấn, Cục TTDL hỗ trợ kịp thời và tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp để xử lý và thống nhất chung trước khi triển khai thực hiện trên toàn quốc. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá phối hợp chặt chẽ với Cục TTDL trong việc thống nhất nghiệp vụ và giám sát, kiểm soát chất lượng số liệu. Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh là đại biểu tham dự cần tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của phương án Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Điều tra giá tiêu dùng để tổ chức chỉ đạo tốt các cuộc điều tra tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ quy định. Đối với các GSV và các đại biểu liên quan cần tập trung tiếp thu những nội dung truyền tải, tích cực liên hệ thực tế địa phương để thực hành và làm rõ những nội dung còn băn khoăn hoặc chia sẻ chung những đặc thù địa phương mình để mọi người cùng hiểu sâu.

Nâng cao, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình thu thập thông tin; thường xuyên kiểm tra, giám sát điều tra một cách nghiêm túc, sát sao và đầy đủ. Việc kiểm tra giám sát phải được thực hiện toàn diện và triệt để ngay từ việc tổ chức các lớp tập huấn đến công tác triển khai thực hiện điều tra. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin – Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu yêu cầu đối với công tác tổ chức, chỉ đạo giám sát.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe trình bày về các nội dung chính như: Giới thiệu nội dung Phương án và Quy trình chọn mẫu điều tra; Hướng dẫn điền phiếu; Hướng dẫn tổng hợp và kiểm tra báo cáo; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Hướng dẫn nhập tin trên web phiếu sự nghiệp, hiệp hội; Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra CAPI đối với phiếu tôn giáo, tín ngưỡng; Quy trình thực hiện và một số lưu ý trong xây dựng mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn xây dựng danh mục mặt hàng và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn sử dụng phần mềm CAPI thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cùng đại diện Lãnh đạo Cục TTDL đã đề nghị các Cục thống kê chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm của địa phương trong triển khai điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi, đồng thời giải đáp vướng mắc và tiếp thu các kiến nghị của các Cục Thống kê địa phương, đặc biệt là Cục Thống kê của 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí minh (2 địa bàn tập trung nhiều tố chức vô vị lợi). Phó Tổng cục trưởng cũng nhất trí với việc hỗ trợ Cục thống kê các thành phố lớn tiếp cận với các tố chức phi chính phủ trong tiến hành điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và thực hành về các nội dung như: Thực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi; Thực hành sử dụng phần mềm nhập tin phiếu sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng…