Hội thảo chỉ tiêu thống kê dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững

Sáng ngày 03/4/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội thảo chỉ tiêu thống kê dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam” do Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tài trợ.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK và Ông Lê Bạch Dương, Trợ lý Trưởng đại diện của UNFPA đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo, ngoài các đại biểu là lãnh đạo và đại điện các đơn vị của TCTK và UNFPA, còn có các đại biểu đến từ các Bộ, ngành: Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; các tổ chức quốc tế như Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), ….

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế đã trình bày các báo cáo:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, TCTK, trình bày Báo cáo “Giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan đến lĩnh vực dân số, lao động và việc làm”. Nội dung chính của Báo cáo đề cập đến bối cảnh chung của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các thành phần của Chương trình nghị sự; quá trình xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam (VSDGs), trong đó nhấn mạnh căn cứ, nguyên tắc xây dựng, phạm vi và quy trình lựa chọn các chỉ tiêu. Tổng cục Thống kê đã xây dựng Dự thảo danh sách và nội dung (khái niệm, phương pháp tính, phân tổ, nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp) của 338 chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; trong đó có 50 chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực dân số, lao động và việc làm. Đồng thời, Báo cáo đã trình bày khuyến nghị của Thống kê Liên Hợp quốc đối với Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững quốc gia (Việt Nam) và Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Vụ Thống kê Dân số và Lao động, TCTK, trình bày Báo cáo “Đề xuất các chỉ tiêu phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực dân số”. Báo cáo đã trình bày kết quả rà soát được 34 chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực dân số trong Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu, trong đó có 21 chỉ tiêu khả thi (18 chỉ tiêu có sẵn số liệu), 13 chỉ tiêu khó áp dụng. Từ đó, đề xuất xây dựng danh sách và nội dung của 17 chỉ tiêu phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực dân số, lao động và việc làm của Việt Nam.

Đại diện ILO trình bày Báo cáo “Việc làm bền vững và Khung chỉ tiêu Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) toàn cầu”. Nội dung báo cáo nhấn mạnh Hiệp định và Nghị quyết về Khung chỉ tiêu SDGs toàn cầu đã lần lượt được thông qua tại cuộc họp lần thứ 47 và 48 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tại phiên họp lần thứ 71 ngày 7/7/2017, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết về Khung chỉ tiêu SDGs toàn cầu (Nghị quyết số A/RES/71/313). Bên cạnh đó, đại diện của ILO cũng đã giới thiệu và trình bày các nội dung: Chương trình nghị sự về việc làm bền vững trong các Mục tiêu phát triển bền vững; Các chỉ tiêu mà ILO là cơ quan giám sát; Các chỉ tiêu mà ILO tham gia và ILO hỗ trợ giám sát các chỉ tiêu phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu và quốc gia.

Các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế đã phát biểu và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho Tổng cục Thống kê để hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực dân số, lao động và việc làm.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Ông Phạm Quang Vinh nhấn mạnh đây là Hội thảo hết sức cần thiết đối với TCTK và đánh giá cao sự chuẩn bị, hỗ trợ của các bên liên quan. Tuy nhiên, nội dung các báo cáo vẫn còn một số điểm chưa thống nhất (đặc biệt là số lượng và nội dung các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực dân số, lao động và việc làm) đã được các đại biểu góp ý bổ sung. Tổng cục Thống kê sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo, khẩn trương rà soát để hoàn thiện và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì và phát biểu tại Hội thảo

Ông Lê Bạch Dương, Trợ lý Trưởng đại diện của UNFPA tại Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Văn Thụy