Hội thảo dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022, Tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức buổi Hội thảo dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm xin ý kiến thống nhất trước khi trình lên Bộ Tư pháp thẩm định, phê duyệt.

Tham dự Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương còn có các Phó Tổng cục trưởng: Lê Trung Hiếu, Nguyễn Trung Tiến cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu mở đầu Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (PPCĐ) trong thời gian qua đã tích cực kết nối với các đơn vị trong việc xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là khung pháp lý quan trọng của Ngành trong cả một giai đoạn tới. Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Vụ PPCĐ cùng lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK tham dự Hội thảo thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, có văn bản tổng kết cũng như đánh giá việc thực hiện từ đó giúp cho TCTK có được thông tin cung cấp được những chỉ tiêu cụ thể tại các địa phương.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cũng đưa ra đánh giá Vụ PPCĐ đã rất trách nhiệm trong việc rà soát hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thông qua những buổi trao đổi, thảo luận với các vụ chuyên môn cũng đã yêu cầu các tỉnh có buổi làm việc với sở, ban ngành địa phương, các phòng ban cấp huyện, cấp xã để rà soát cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu.

Toàn cảnh Hội thảo

Buổi hội thảo tiến hành tập trung vào các nội dung: Tiến độ xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và kế hoạch thực hiện tiếp theo; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành địa phương; Các ý kiến đề xuất của nội bộ ngành để thực hiện tiếp công việc thời gian tới do Vụ PPCĐ trình bày. Theo đó, Vụ PPCĐ đã nhận được ý kiến góp ý của 20 Bộ, ngành và 63 địa phương, tính đến ngày 16/5/2022 thực hiện Công văn số 2290/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm xin ý kiến góp ý phục vụ cho xây dựng dự thảo Quyết định. Đồng thời, tiến hành thảo luận với các Vụ chuyên môn theo từng chỉ tiêu theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao để tiến hành hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung, tích cực thảo luận, làm rõ các ý kiến đề xuất  như: Tính khả thi của một số chỉ tiêu phân tổ của ngành Thống kê thu thập qua điều tra với cấp huyện, xã; Đề xuất bổ sung thêm các chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã…

Sau khi nghe các đại biểu trình bày và thảo luận, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ PPCĐ để hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị cần đưa thêm các nội dung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến điều tra. Yêu cầu cụ thể đối với từng Vụ chuyên môn trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung lại các chỉ tiêu thống kê.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và những nỗ lực của Vụ PPCĐ. Đề nghị Vụ PPCĐ tiếp tục chủ trì việc xây dựng báo cáo quá trình làm việc trong thời gian qua, thông báo ngay cách liên thông giữa các chỉ tiêu để quy định rõ trách nhiệm công bố từng cấp; Phối hợp với các Vụ chuyên môn rà soát lại các chỉ tiêu đã được thảo luận tại hội thảo; Tổ chức các buổi họp với lãnh đạo của một số tỉnh, địa phương để thảo luận nhóm chỉ tiêu giá trị, tổ chức thực hiện, công bố số liệu, gắn trách nhiệm với những nhiệm vụ chuyên môn. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các Vụ chuyên môn cần phối hợp, đồng hành với Vụ PPCĐ khẩn trương hoàn thiện những ý kiến đóng góp tiến tới hoàn thiện Dự thảo Quyết định theo kịp tiến độ đề ra./.