HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Sáng ngày 04 tháng 3 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Viện Khoa học Thống kê; Cục Thống kê Hà Nội.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống Kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, hoạt động của Chiến lược tập trung vào 5 nội dung chính, 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cùng 3 đề án cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó hướng đến mục tiêu tổng quát là hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Đây là lần thứ hai xây dựng nên được kế thừa Chiến lược của giai đoạn trước, là điểm thuận lợi cho ngành Thống kê giai đoạn này. Tuy nhiên do yêu cầu bối cảnh mới, tầm nhìn mới đòi hỏi phải thay đổi trên cơ sở có kế thừa, điều chỉnh và phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chiến lược thống kê giai đoạn trước.

Về kế hoạch thực hiện Chiến lược trong giai đoạn này, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị trong cách thức triển khai thực hiện Chiến lược cần phải gắn trách nhiệm cụ thể từng đơn vị trong việc xây dựng từ những bước đầu tiên. Viện Khoa học Thống kê được Lãnh đạo TCTK giao chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch, khung hướng dẫn triển khai thực hiện, khung đánh giá Chiến lược. Tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu dựa trên cơ sở dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược tham gia đóng góp ý kiến cụ thể, chi tiết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe diện lãnh đạo Viện khoa học Thống kê trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, hoạt động của Chiến lược sẽ tập trung vào 12 nội dung chính. Sau khi xin ý kiến của các đơn vị đầu mối và các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, Viện Khoa học Thống kê đã hoàn thiện và đưa ra các nội dung tiếp thu, không tiếp thu và nội dung còn băn khoăn để xin ý kiến của Hội thảo góp ý và quyết định.

Viện trưởng Viện KHTK Nguyễn Ngọc Tú trình bày tại Hội thảo

Hội thảo cũng tập trung dành thời gian để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Các đại biểu cho rằng tên của một số nội dung cần được cân nhắc. Cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, bộ ngành; các đề án cần được triển khai lồng ghép trong Kế hoạch. Các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược, Viện khoa học Thống kê cần làm song song kế hoạch triển khai trong nội bộ ngành. Vai trò của UBND các tỉnh cần làm rõ trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chiến lược.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho rằng,  cần xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết để các đơn vị  triển khai thực hiện. Trong thực hiện chiến lược hàng năm phải có kế hoạch đánh giá. Kết quả sản phẩm phải chỉ rõ kết quả đạt được. Đồng thời phải thành lập ban chỉ đạo và phân công đơn vị đầu mối cụ thể để thấy rõ vai trò của đơn vị…

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu và các đơn vị. Tổng cục trưởng giao Viện Khoa học Thống kê, đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến đóng góp và phối hợp với các đơn vị đầu mối để rà soát, điều chỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược chung toàn quốc và Kế hoạch triển khai cho TCTK ngay trong đầu tuần tới để tổ chức hội nghị lấy ý kiến, đồng thời dự thảo Khung theo dõi đánh giá việc thực hiện Chiến lược để hướng dẫn các bộ, ngành địa phương thực hiện.

Minh Tiến