Hội thảo Hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Sáng ngày 29/08/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm xin ý kiến hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ thuộc cơ quan TCTK. Phía đầu cầu trực tuyến có sự tham dự của 2 trường Cao đẳng thống kê.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Ngày 05/7/2022, Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT về Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi kế hoạch được ban hành, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với tất cả các đơn vị đầu mối cũng như các đơn vị trong ngành để hướng dẫn xây dựng kế hoạch, xin ý kiến để các đơn vị cùng thảo luận, tháo gỡ khúc mắc, đánh giá và theo dõi thực hiện kế hoạch đúng và kịp thời. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh vai trò của khung Kế hoạch chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam là một trong rất nhiều khung để thực hiện nhằm khâu nối các đơn vị, bao trùm, vừa dẫn dắt vừa tổng hợp, xác định mục tiêu hướng đến để đạt được sản phẩm cụ thể. Chia nhỏ mục tiêu lớn thành nhiệm vụ cụ thể để đạt được theo từng mốc thời gian.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng viện Khoa học thống kê trình bày tại Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã trình bày tại Hội thảo quá trình xây dựng cùng các nội dung chính của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, các vấn đề cần xin ý kiến của đại biểu cũng đã được thảo luận tích cực trong thời gian Hội thảo để thống nhất nội dung công việc.

Kết thúc Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần làm việc của các đơn vị. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ của mình. Phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê để hoàn thiện nội dung khung Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 kịp thời đến ngày 10/09/2022 trình ký duyệt./.

Toàn cảnh Hội thảo