Hội thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 17/11/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì hội thảo.

Thành phần tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; một số Cục Thống kê khu vực miền Bắc; Trường Cao đẳng Thống kê; cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên của 23 Bộ, ngành.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là CLPTTK 21-30) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021. Chiến lược đưa ra quan điểm phát triển, vị trí mục tiêu trên bản đồ thống kê thế giới của Thống kê Việt Nam đến năm 2030, năm 2045 và đặt ra các mục tiêu cụ thể để đạt được vị trí đó. Sau khi ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược thống kê giai đoạn 2021-2030 của quốc gia, bộ ngành và địa phương, TCTK tiếp tục xây dựng Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược. Đây là một hoạt động hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Chiến lược, nhằm đảm bảo các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện đề ra của Chiến lược đều được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao và thiết thực, đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược Thống kê hàng năm và tổ chức sơ kết vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Thời gian Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe chuyên gia trong nước trình bày về Cơ sở lý luận xây dựng Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK21-30; Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK21-30 và các mẫu Báo cáo theo dõi và Phiếu đánh giá. Theo đó, Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK21-30 nêu rõ các nội dung bao gồm: Cấp độ, Nội dung, Chỉ số theo dõi, Tần suất, Nguồn, Chỉ số đánh giá, Năm đánh giá.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được phân nhóm thảo luận các nội dung liên quan về 05 Mục tiêu cụ thể, bao gồm: Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê; Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê. Ý kiến của đại biểu đã làm rõ thêm các vấn đề liên quan cũng như các nội dung, vấn đề cần hoàn thiện, cụ thể hơn.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu đơn vị chủ trì là VTKE tiếp thu, trao đổi cụ thể với các đơn vị liên quan, tiếp tục phối hợp xin ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện Dự thảo trên tinh thần huy động nguồn lực, để tham gia theo dõi, đánh giá trên những nhiệm vụ tự xác định, đề xuất để Khung theo dõi, đánh giá được ban hành, triển khai theo kế hoạch./.

 *Một số hình ảnh tại Hội thảo