Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chiều ngày 16/6/2023, tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK) đã diễn ra Hội thảo tham vấn xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tham dự Hội thảo, dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục Trưởng Lê Trung Hiếu còn có: Thành viên của Tổ biên soạn (Ban hành theo Quyết định số 333/QĐ-TCTK của Tổng cục Trưởng TCTK, ngày 30/3/2023); Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-  Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước; Thành viên Tổ biên soạn Thông tư tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự thông qua hình thức trực tuyến.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng, TCTK cho biết, Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, phản ánh tình hình phát triển kinh tế, là căn cứ đánh giá và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và các địa phương. Ngày 7/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Mục d, Khoản 1, Điều 14 của Nghị định 94 “Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện quy trình biên soạn GDP, GRDP và rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP”, đồng thời căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, TCTK là đơn vị được giao chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP.

Ngày 30/3/2023, Tổng cục trưởng TCTK ký quyết định số 333/QĐ-TCTK ngày 30/3/2023 thành lập Tổ biên soạn Thông tư Hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời phân công Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư. Buổi hội thảo hôm nay được tổ chức, nhằm trao đổi, lấy ý kiến của các thành viên Tổ biên soạn để đảm bảo Thông tư ban hành đúng phạm vi điều chỉnh, đúng đối tượng áp dụng; nội dung quy trình biên soạn và tổ chức thực hiện phải thống nhất chặt chẽ, tường minh; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đối tượng liên quan.

Hội thảo được kết nối trực tuyến với Ủy ban nhân dân, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia đã trình bày Nội dung Dự thảo Thông tư trong đó bao gồm các quy định về đối tượng áp dụng; giải thích các thuật ngữ, tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Thông tư cũng hướng dẫn thực hiện Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP gồm: Thu thập thông tin đầu vào; Tính toán các chỉ tiêu; Biên soạn số liệu; Rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP. Chi tiết như sau:

Việc thu thập thông tin đầu vào,TCTK trực tiếp thu thập thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, chi phí, vốn đầu tư, tài sản, thuế, lao động và các chỉ tiêu khác từ các cuộc điều tra thống kê, chế độ báo cáo áp dụng cho Cục Thống kê và dữ liệu hành chính. Tổng hợp thông tin từ các Bộ, ngành theo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 8 của Nghị định số 94.

Việc Biên soạn số liệu GDP, GRDP: Quy định về sử dụng loại số liệu trong biên soạn; Thời gian hoàn thành biên soạn GDP, GRDP; Thời gian tiến hành trước thời điểm công bố, phổ biến số liệu GDP, GRDP quy định tại Điều 12 của Nghị định số 94; Biên soạn số liệu GDP; Biên soạn số liệu GRDP.

Quá trình rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP: Trong quá trình biên soạn, TCTK đồng thời tiến hành rà soát, phân bổ lại quy mô GDP, GRDP quý, năm khi thực hiện biên soạn số liệu sơ bộ và chính thức năm. TCTK thực hiện rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP căn cứ vào kết quả chính thức của các cuộc Tổng điều tra kinh tế thực hiện vào các năm tận cùng là 0 và 5; Định kỳ 5 năm tiến hành rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP.

Các Đại biểu tham dự tích cực phát biểu ý kiến đóng góp

Các đại biểu tham dự hội thảo đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan tại Dự thảo Thông tư.

Kết luận tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đánh giá cao các ý kiến góp ý trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo. Với các ý kiến của đại biểu được trình bày ở Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia là đơn vị đầu mối ghi chép, bổ sung, rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan của Dự thảo và tiếp tục nghiên cứu, triển khai các công việc tuyên truyền để lấy ý kiến từ đối tượng sử dụng thông tin./.