Hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia lĩnh vực kinh tế số

Chiều ngày 14/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia lĩnh vực kinh tế số.  Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Phạm Anh Tuấn tham dự và đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo phía TCTK có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK. Về phía các bộ, ngành có đại diện lãnh đạo: Bộ TTTT; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP về việc dự thảo Luật Thống kê sửa đổi tiếp tục rà soát, cập nhật các chỉ tiêu phản ánh, đánh giá về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số… TCTK đã tổ chức 14 hội thảo với các bộ, ngành và đơn vị trong TCTK, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Chính phủ ngày 15/6/2021. Ngày 29/6/2021, Chính phủ đã họp chuyên đề về pháp luật và cho ý kiến chính thức về Dự án Luật Thống kê sửa đổi theo Nghị quyết số 66/NQ-CP. Ngày 01/7/2021, TCTK (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê – Vụ PPCĐ) đã chủ trì hội thảo giữa đại diện Bộ TTTT với đại diện các đơn vị trong Tổng cục. Sau Hội thảo, Bộ TTTT đã gửi Công văn số 2376/BTTTT-KHTC đề xuất bổ sung 12 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Với đề xuất của Bộ TTTT, TCTK tiếp tục tổ chức Hội thảo này để thống nhất các ý kiến giữa các đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện bộ chỉ tiêu.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã trình bày một số nội dung cơ bản về Dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia sửa đổi. Theo đó, TCTK cho biết, chỉ tiêu thống kê quốc gia được xây dựng theo nguyên tắc: Phản ánh tình hình phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu của đất nước (những chỉ tiêu có phạm vi, mức độ ở tầm quốc gia); bảo đảm tính khả thi; bảo đảm so sánh quốc tế.

Về Dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia sửa đổi bổ sung gồm 20 nhóm với 211 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu phản ánh chuyển đổi số, kinh tế số gồm 22 chỉ tiêu thuộc 02 nhóm: Nhóm “05. Tài khoản quốc gia”: 1 chỉ tiêu và Nhóm “13. Công nghệ thông tin và truyền thông”: 21 chỉ tiêu. Cơ quan thực hiện chỉ tiêu kinh tế số: Bộ TTTT thực hiện 14 chỉ tiêu; TCTK thực hiện 7 chỉ tiêu; Bộ Công Thương thực hiện 1 chỉ tiêu.

Bộ TTTT đề xuất bổ sung 12 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó: Bộ Công Thương chủ trì thực hiện 2 chỉ tiêu; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện 2 chỉ tiêu; Bộ Y tế chủ trì thực hiện 1 chỉ tiêu; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện 2 chỉ tiêu; TCTK chủ trì thực hiện 4 chỉ tiêu; Bộ TTTT chủ trì thực hiện 1 chỉ tiêu.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với các chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế số, Bộ TTTT sẽ phối hợp, hợp tác với các đơn vị để đi đến sự thống nhất nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu liên quan. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện bộ chỉ tiêu các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát để tìm ra nội hàm của các chỉ tiêu về kinh tế số.

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự cho ý kiến nhằm rà soát, thống nhất, bổ sung và làm rõ chỉ tiêu trong Dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành nhằm hoàn thiện bộ chỉ tiêu. TCTK sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện bộ chỉ tiêu dựa theo những ý kiến đóng góp đã thảo luận trong Hội thảo. Tiếp đó TCTK sẽ tiếp tục mời 22 Bộ, ngành có liên quan để xin ý kiến chính thức về việc rà soát tổng thể theo yêu cầu của Nghị quyết số 66/NQ-CP.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy